Prieskum e-commerce: Internetoví predajcovia čakajú lepší rok

Pokiaľ ide o tržby, v e-commerce sa počas vianočnej sezóny žiadna revolúcia neodohrala. Obchodníci hlásia len mierne medziročné zlepšenie. Vo výhľade na rok 2024 je však medzi nimi cítiť optimizmus – hneď polovica respondentov povianočného prieskumu e-commerce očakáva rast tržieb

Aká bola vianočná sezóna 2023 po stránke tržieb?

Zlepšenie cez Vianoce hlásia predajcovia segmentu kozmetika a zdravie

Odpovede týkajúce sa medziročného porovnania tržieb počas vianočnej sezóny sú vzácne vyrovnané, rozdiely medzi tromi variantami sú rádovo v jednotkách percentuálnych bodov. Aj napriek tomu mierne prevažuje pozitívny trend – 35 % obchodníkov registruje oproti vianočnej sezóne 2022 zlepšenie, pokles tržieb hlási o 4,6 percentuálneho bodu menej respondentov.   

Aká bola vianočná sezóna 2023 po stránke tržieb?

Segmentové rozdelenie odpovedí ukazuje, že medziročný nárast tržieb počas vianočnej sezóny sa podaril hlavne v oblastiach kozmetika a zdravie, prípadne v službách a potravinách. Zaujímavá je skôr negatívna tendencia v oboroch elektroniky, odevov, obuvi a šperkov či tovaru pre deti. Dôvodom môže byť aj to, že ľudia pred Vianocami nakupovali skôr darčeky nižšej hodnoty.   

Aká bola vianočná sezóna 2023 po stránke tržieb?

Ako dopadlo medziročné porovnanie tržieb za 4Q 2023 a 4Q 2022?

Výrazný rast alebo pokles tržieb zaznamenalo 22 % obchodníkov

S predchádzajúcimi grafmi korešpondujú odpovede na otázku, ako veľmi sa českým a slovenským obchodníkom medziročne zmenili tržby vo štvrtom kvartáli. Takmer zhodné množstvo (okolo 11 %) ich zaznamenalo buď výrazný nárast tržieb, alebo naopak značný pokles o viac ako 30 %. Porovnajme si to s odpoveďami na rovnakú otázku pred rokom kedy výrazný nárast / pokles hlásilo 14,3 %, resp. 14,7 % respondentov. Táto tendencia ako keby potvrdzovala to, čo už zaznieva dlhšiu dobu – že sa rozkývaný trh stabilizuje a extrémy ubúdajú.

Ako dopadlo medziročné porovnanie tržieb za 4Q 2023 a 4Q 2022?

Prieskum e-commerce 2023

Ako dopadlo medziročné porovnanie tržieb za 4Q 2022 a 4Q 2021?

Čo boli najväčšie výzvy vianočnej sezóny?

Veľkú časť obchodníkov potrápil pokles dopytu

Aj odpovede na otázky týkajúce sa najväčších výziev vianočnej sezóny ukazujú na stabilizáciu určitej časti trhu. Zatiaľ čo v roku 2022 obchodníkov najvýraznejšie trápil rast cien u dodávateľov, počas uplynulej vianočnej sezóny bol až štvrtou najväčšou témou. Naopak, rovnako ako pred rokom, aj tentokrát obchodníkov vo veľkej miere potrápili zákazníci; presnejšie povedané, pokles dopytu. Zdá sa, že dodávatelia už ťažšiu ekonomickú situáciu prekonali, v domácnostiach je šetrenie stále významnou témou.

Čo boli najväčšie výzvy vianočnej sezóny?

Prieskum e-commerce 2023

Čo boli najväčšie výzvy vianočnej sezóny?

Ponúkali ste počas vianočnej sezóny tovar v zľave?

Takmer polovica obchodníkov tovaru v zľave neponúkala

Jedným z marketingových nástrojov, s ktorým sa počas vianočnej sezóny zákazníci stretávajú, sú zľavy – či už dlhodobé, alebo časovo obmedzené ako v období Black Friday, prípadne vo forme zľavových kódov. Viac ako štvrtina obchodníkov ponúkala tovar v zľave v dlhšom období ako dva týždne, necelá polovica (44,4 %) nezlacnila vôbec. 

Ponúkali ste počas vianočnej sezóny tovar v zľave?

Pri pohľade na segmentové rozdelenie odpovedí stojí za povšimnutie, že zľavy boli najčastejšou témou v obchodoch s chovateľskými potrebami, kozmetikou a zdravím, odevami a šperkami alebo s tovarom pre deti. 

Ponúkali ste počas vianočnej sezóny tovar v zľave?

Aká veľká časť kupujúcich u vás počas vianočnej sezóny 2023 využila možnosť doručenia dobierkou alebo osobným odberom s platbou na mieste?

Dobierku alebo osobný odber využila viac ako polovica zákazníkov

Obchodníci tieto spôsoby doručenia nemajú veľmi radi. Pri dobierke je vyššie riziko nevyzdvihnutých zásielok a pri tých vyzdvihnutých trvá dlho, kým internetoví obchodníci dostanú peniaze. Osobný odber je zase podmienený tým, že internetový obchodník prevádzkuje výdajové miesto. Aj napriek tomu odpovede v prieskume ukazujú, že sú obidve tieto metódy v Čechách a na Slovensku stále populárne - takmer 57 % obchodníkov odpovedalo, že ich u nich využila minimálne pätina zákazníkov. 

Aká veľká časť kupujúcich u vás počas vianočnej sezóny 2023 využila možnosť doručenia dobierkou alebo osobným odberom s platbou na mieste?

V segmentovom rozdelení vidíme, že sa to najčastejšie týka chovateľských potrieb a obchodov s tovarom z kategorií auto-moto, šport a outdoor. 

Aká veľká časť kupujúcich u vás počas vianočnej sezóny 2023 využila možnosť doručenia dobierkou alebo osobným odberom s platbou na mieste?

Ako nastavíte v roku 2024 percentuálnu maržu na predávanom tovare?

Väčšina obchodníkov plánuje zachovať výšku marže

Z pomeru odpovedí na plánovanú výšku marže vidíme okrem iného aj to, aká veľká časť obchodníkov verí, že im v roku 2024 neporastú náklady, a na druhú stranu aj to, že sa zákazníci nemôžu tešiť na dlhodobé zľavy. Štyri pätiny respondentov verí, že zachová rovnakú maržu ako v minulom roku, 16 % sa chystá na zvýšenie. Znižovať hrubý zárobok z predaja bude len zanedbateľné množstvo z účastníkov prieskumu.  

Ako nastavíte v roku 2024 percentuálnu maržu na predávanom tovare?

Veľmi vyrovnané sú tieto odpovede aj naprieč segmentom, len v jedinom širšom odvetví má miernu prevahu tendencia k znižovaniu marže – domácnosť a nábytok, hobby a záhrada, stavebniny. 

Ako nastavíte v roku 2024 percentuálnu maržu na predávanom tovare?

Aký je váš výhľad tržieb do roku 2024?

Polovica obchodníkov očakáva v roku 2024 nárast tržieb

O tom, že sa medzi obchodníkmi v českej a slovenskej e-commerce po niekoľkých rokoch poklesu začína objavovať optimizmus, svedčia odpovede na otázku týkajúce sa očakávania od roku 2024. Takmer presná polovica zo všetkých respondentov verí, že bude mať vyššie tržby ako vlani, ďalších 45,2 % účastníkov prieskumu sa domnieva, že zostane na rovnakej úrovni. Len necelých päť percent odpovedí predikuje pokles tržieb. Keď tento graf porovnáme s rovnakým z minulého roku, vidíme jasne viditeľný posun k pozitívnym odhadom – pred rokom verilo v rast tržieb 38,5 % obchodníkov.   

Aký je váš výhľad tržieb do roku 2024?

Prieskum e-commerce 2023

Aký je váš výhľad tržieb do roku 2023?

Aký je váš plán do roku 2024?

Obchodníci plánujú rast

V súlade s minulou odpoveďou idú aj plány na rok 2024 – väčšina obchodníkov sa chystá na rozširovanie činnosti. Najčastejšie plánujú rozšírenie do ďalších segmentov, prípadne obohacovanie sortimentu predávaného tovaru. Takmer štvrtina respondentov pokukuje za hranice a chystá expanziu, dvanásť percent obchodníkov bude zvyšovať počet zamestnancov. Samozrejme sa vyskytujú aj pesimistickejšie plány: v kolonke „ostatné“ sa skrýva niekoľko lakonických odpovedí obchodníkov, ktorí plánujú len prežiť. Ide však o nižšie jednotky percent.  

Aký je váš plán do roku 2024?

Záver

V posledných rokoch sa často objavovali predpovede, že ťažšia ekonomická situácia prinesie krachy e-shopov. K masívnejším prípadom ukončenia činnosti však nedochádzalo. E-shopy sa väčšinou dokázali prispôsobiť, optimalizovať svoju prevádzku a prežiť. „Teraz sa ukazuje, že majú obchodníci slabých mesiacov dosť a plánujú zase zapracovať na rozvoji - či už chystajú rozšírenie sortimentu predávaného tovaru alebo expanziu do zahraničia, “kvituje pozitívne výsledky prieskumu riaditeľ spoločnosti Comgate Jakub Ouhrabka. „Priestor pre ďalšiu optimalizáciu určite je, napríklad v eliminácii nákladnej dobierky alebo pri správnom využití zľavových akcií.“  

Boli pre vás dáta z prieskumu prínosné?

Budete sa chcieť zúčastniť podobného prieskumu v budúcnosti? Pokiaľ áno, zadajte prosím e-mail.