Platobný terminál

lacnejšie - nižšie poplatky z transakcií

moderné - jednoduché na ovládanie, dotykový displej

lepšie - zmluva bez hviezdičiek a bez záväzku

Platobné terminály ponúkame iba pre obchodníkov v Českej republike.

Platobný terminál Comgate

Vyberte si svoju tarifu

Vyberte si svoju tarifu podľa toho, či začínate, alebo ste už zabehnutý obchodník, ale aj podľa toho, či preferujete jednoduchosť, alebo podrobné ceny podľa typu platieb. Peniaze posielame na ľubovoľný bankový účet denne a zdarma. Pri ukončení zmluvy neúčtujeme žiadne sankcie ani poplatky.

Start


6 mesiacov 
zdarma

Tarifa pre začínajúcich obchodníkov, ktorí v minulosti nevyužívali platbu kartou.

Easy


0,9 % + 0,04 EUR

Jedna sadzba pre všetky typy platobných kariet bez ohľadu na to, či sú súkromné, podnikateľské, vydané v EÚ alebo inde.

Profi


0,65 % + 0,03 EUR

Rôzné výšky poplatkov podľa platobných metód. Pre obchody s mesačným objemom platieb nad 4 tis EUR.

Porovnanie taríf

V tabuľke nájdete porovnanie všetkých poplatkov jednotlivých taríf platobných terminálov.

Start

Tarifa pre začínajúcich obchodníkov, ktorí v minulosti nevyužívali platby kartou.

Easy

Prehľadná tarifa, ktorá ponúka jednu sadzbu pre všetky typy platobných kariet.

Profi

Vhodná prevažne pre väčších obchodníkov, ktorí preferujú ceny za transakciu podľa typu karty.

Platobné karty Visa, Mastercard vrátane Google Pay a Apple Pay

debetné a kreditné spotrebiteľské vydané v EÚ zadarmo
transakcie do 2 tis. EUR mesačne počas
6 mesiacov, následne
podľa tarify Easy

0,9 % + 0,04 EUR

0,65 % + 0,03 EUR

podnikateľské a ostatné vydané v EÚ

1,95 % + 0,03 EUR

debetné a kreditné spotrebiteľské vydané mimo EÚ

1,15 % + 0,12 EUR

podnikateľské a ostatné vydané mimo EÚ

2,90 % + 0,12 EUR

Stravenkové karty

Ticket Restaurant (Edenred)

0,9 % + 0,04 EUR

0,9 % + 0,04 EUR

1,60 % + 0 EUR

Chèque Déjeuner (Up Česká republika)

1,60 % + 0 EUR

Naše stravenka (Lidl)

2,50 % + 0 EUR

Benefit Plus

5,00 % + 0 EUR

Ostatné poplatky

Prevádzka služby, mesačný poplatok

zadarmo zadarmo

zadarmo alebo 8 EURZadarmo pre mesačný objem transakcií vyšší ako 4 000 EUR. V prípade nižšieho objemu transakcií je mesačný poplatok 8 EUR.

Prenájom platobného terminálu, mesačný poplatok zadarmo počas
6 mesiacov, následne
podľa tarify Easy

zadarmo alebo 7,9 EURZadarmo pre mesačný objem transakcií vyšší ako 4 000 EUR. V prípade nižšieho objemu transakcií je poplatok za prenájom terminálu 7,9 EUR.

zadarmo alebo 7,9 EURZadarmo pre mesačný objem transakcií vyšší ako 4 000 EUR. V prípade nižšieho objemu transakcií je poplatok za prenájom terminálu 7,9 EUR.

SIM s datovou tarifou, mesačný poplatok 3 EUR 3 EUR 3 EUR
Inštalácia terminálu zadarmo zadarmo zadarmo
Prevod peňazí na bankový účet klienta denne zadarmo zadarmo zadarmo
Zrušenie služby

zadarmo

zadarmo zadarmo

Refundáciavrátenie peňažných prostriedkov Platiteľovi na žiadosť Klienta

0,08 EUR 0,08 EUR 0,08 EUR

Chargebackvynútené vrátenie peňazí na základe sťažnosti Platiteľa

40 EUR 40 EUR 40 EUR
Sadzobníky taríf Start (pdf) Easy (pdf) Profi (pdf)

Pokiaľ u klienta s tarifou Easy bude významný objem platieb, to je viac ako 30 %, inými ako spotrebiteľskými kartami vydanými v EÚ, môže Comgate zmeniť tarifu klienta z Easy na Profi. Mesačný poplatok za prevádzku platobnej brány zostáva zachovaný z tarify Easy. K zmene tarify môže dôjsť vždy k začiatku mesiaca. O takomto kroku bude klient informovaný s predstihom.

Chcete sa opýtať? 

Sme online v pracovných dňoch od 08:00 do 20:00. Na vaše otázky odpovieme obratom.

Ikona e-mail

poslať e-mail
podpora@comgate.sk

Ikona telefón

spustiť
online chat

Chcete sa opýtať? 

Sme online v pracovných dňoch 8:00 až 20:00. Na vaše dotazy odpovieme obratom.

Ikona e-mail

poslať e-mail
podpora@comgate.sk

Všetky funkcie, jednoduchá inštalácia aj prevádzka

Jednoduchá inštalácia

Pre uvedenie do prevádzky nie je potrebný technik

Terminál jednoducho zapnete, pripojíte na WiFi a môžete prijímať platby kartou. Áno, to je všetko, terminál má dotykový displej a ovláda sa podobne ako mobilný telefón.

Prepojenie na pokladňu

Podporujeme prepojenie platobného terminálu na väčšinu pokladných systémov. S nastavením prepojenia vám pomôžeme na diaľku po telefóne.

Viac platieb

Akceptujeme bežné platobné karty Apple Pay i Google Pay

Platiť je možné platobnými kartami VISA a Mastercard vydanými kdekoľvek na svete a tiež pomocou elektronických peňaženiek Apple Pay a Google Pay. 

Stravenkové karty

Akceptujeme tiež platby pomocou stravenkových elektronických kariet Benefit Plus, Chèque Déjeuner, Edenred - Ticket Restaurant, Gusto Karta, Naša stravenka Lidl alebo Sodexo.

Pohodlná prevádzka

Akceptujeme bežné platobné karty Apple Pay i Google Pay

Platiť je možné platobnými kartami VISA a Mastercard vydanými kdekoľvek na svete a tiež pomocou elektronických peňaženiek Apple Pay a Google Pay. 

Stravenkové karty

Akceptujeme tiež platby pomocou stravenkových elektronických kariet Benefit Plus, Chèque Déjeuner, Edenred - Ticket Restaurant, Gusto Karta, Naša stravenka Lidl alebo Sodexo.

Klienti o nás povedali

Vítame verejné hodnotenie služieb od našich klientov. Ďalšie hodnotenie na Google najdete tu

hodnocení google

Martin Slavík

Hodnocení - pět hvězdiček

Musím oceniť skvelého sprievodcu službami a nastavením platobnej brány. Naozaj veľmi dobré.

Petra Sluková

Hodnocení - pět hvězdiček

Dnes som bránu spustila na platforme eshop-rýchlo a dokáže to aj NIE-IT človek. Urobila som prvú pokusnú platbu zo svojho účtu a všetko prebehlo v poriadku. Komunikácia zo strany Comgate je perfektne ústretová. 

Vaše platby sú v bezpečí

Registrácia v Národnej banke SK

Licencia Platobnej inštitúcie ČNB

Certifikovaný partner VISA a Mastercard

Certifikácia PCI DSS Level 1

Chránené systémom Cloudflare

Služby poskytujeme už 20 rokov

Vaše platby sú v bezpečí

Často kladené otázky 

Koľko sa platí za terminál?

Náklad na platobný terminál sa zvyčajne skladá z týchto zložiek: 1) mesačný poplatok za jeho prenájom, 2) poplatok z transakcií, ktoré sú na ňom realizované.

Mesačný poplatok za prenájom platobného terminálu sa zvyčajne pohybuje v rozsahu medzi 8 a 10 EUR mesačne. Niektorí poskytovatelia ponúkajú prenájom platobného terminálu zdarma, pokiaľ mesačný objem transakcií na termináli presiahne určitú hranicu, napríklad 2 tisíc EUR.

Poplatok z transakcií zvyčajne tvorí významnejšiu časť nákladov spojených s prevádzkou platobného terminálu, skladá sa typicky z dvoch častí - určitého percenta z vyššej transakcie a absolútnej čiastky bez ohľadu na výšku platby.

Pri platbách kartou je veľké rozpätie v percentuálnej a fixnej časti nákladu na transakciu podľa toho, o aký typ platobnej karty sa jedná. Najnižšie poplatky sú stanovené pri kartách vydaných fyzickým osobám a občanom EÚ. Výrazne vyššie poplatky sú potom pri kartách vydaných podnikateľom a na firmy. Najvyššie poplatky sa viažu ku kartám vydaným mimo EÚ, obzvlášť pokiaľ sa jedná o podnikateľské a firemné karty.

Ako vybrať platobný terminál?

Pri výbere platobného terminálu doporučujeme zamerať sa na niekoľko parametrov: 
1) posúdiť, či potrebujete prenosný platobný terminál, alebo pre vás bude lepší stacionárny model, 
2) cenu, to je náklad za mesačný prenájom platobného terminálu a výšku poplatkov z transakcií, 
3) možnosť jednoduchého exportu dát transakcií do účtovníctva.

Ďalším podstatným kritériom výberu je spôsob komunikácie prevádzkovateľa platobného terminálu. Ten, ktorý na svojich stránkach transparentne komunikuje cenu služieb vrátane úplného sadzobníka, prezentuje vzory zmluvnej dokumentácie, je dôverihodnejší ako ten, ktorý tieto údaje poskytuje len na požiadanie.

Poskytovatelia sa líšia aj v zmluvnom záväzku; niektorí vyžadujú zmluvu na dobu určitú (aj na niekoľko rokov), iní umožňujú rozviazať kontrakt kedykoľvek bez sankcií a poplatkov.

Je potrebné zohľadniť aj zákaznícku podporu, najlepšie v podobe elektronického online samoobslužného portálu aj e-mailovej a telefonickej podpory v lokálnom jazyku.

Ako funguje Google Pay a Apple Pay na termináli?

Pre platbu na platobnom termináli s využitím Google Pay je potrebné mať zariadenie (napr. mobilný telefón alebo inteligentné hodinky). Podobne je to tiež so službou Apple Pay, tú je ale možné sprevádzkovať výhradne na zariadeniach Apple.
V momente platby na telefóne alebo inom zariadení musí byť zapnuté NFC.

Samotná platba prebieha tak, že 1) zariadenie, napríklad mobilný telefón, odomknete, 2) zariadenie priložíte k platobnému terminálu, 3) po zaplatení sa na obrazovke ukáže symbol dokončenej platby.

Pokiaľ sa na zariadení zobrazí výzva, napríklad k zadaniu PIN, postupuje platca podľa pokynov na obrazovke.

Ako fungujú stravenkové karty?

Na platobnom termináli môžete akceptovať aj stravenkové karty, napr. Ticket Restaurant (Edenred), Chèque Déjeuner (Up Česká republika), Naša stravenka (Lidl), Benefit Plus, GastroCard (Sodexo) alebo Lemon Pay. Najskôr je však potrebné samostatne uzatvoriť zmluvu s každým z poskytovateľov stravenkových kariet.

U niektorých stravenkových kariet je poplatok z platby strhnutý poskytovateľom platobného terminálu, u iných obdržíte vyúčtovanie priamo od prevádzkovateľa stravenkovej karty.

Chcete sa opýtať? 

Sme online v pracovných dňoch od 08:00 do 20:00. Na vaše otázky odpovieme obratom.

Ikona e-mail

poslať e-mail
podpora@comgate.sk

Ikona telefón

spustiť
online chat

Chcete sa opýtať? 

Sme online v pracovných dňoch 8:00 až 20:00. Na vaše dotazy odpovieme obratom.

Ikona e-mail

poslať e-mail
podpora@comgate.sk