S podnikateľským úverom môžete získať až 40 tisíc euro

Potrebujete pre svoj obchod rýchlu investíciu? Či už plánujete marketingovú kampaň, rozšírenie priestorov alebo nákup skladových zásob, môže vám pomôcť podnikateľský úver. S ním môžu klienti Comgate jednoducho získať za pár minút až 40 tisíc euro, pričom splácanie prebieha úplne automaticky.

Získať externé financovanie pre obchod – či už e-shop, alebo kamennú prevádzku – nemusí byť nič jednoduchšie. Schvalovacie procesy v banke trvajú dlho a pozitívny výsledok nie je zaručený. Klienti Comgate môžu získať podnikateľský úver jednoducho na niekoľko kliknutí priamo v klientskom portáli. Horná hranica úveru je najnovšie 40 tisíc euro a celkový preplatok sa určuje podľa individuálneho rizikového profilu, môže byť teda ešte nižší ako v minulosti.

Jasne zreteľnou výhodou podnikateľského úveru, ktorý pre klientov Comgate poskytuje spoločnosť Lemonero, je jeho rýchlosť. Podnikateľ, ktorý používa platobnú bránu alebo terminál minimálne šesť mesiacov a jeho objem platieb neklesol pod tisíc euro mesačne, môže o externé financovanie požiadať priamo v klientskom portáli. Stačí vyplniť niekoľko údajov a nahrať fotografiu občianskeho preukazu. Schválenie trvá niekoľko minút, po ňom odchádza čiastka na žiadateľov účet.

Klient Comgate tak môže získať úver vo výške od tisíc do 40 tisíc euro, použiť ho môže k akémukoľvek účelu súvisiacemu s jeho podnikaním. Vzhľadom k tomu, že posúdenie prebieha na základe dát o transakciách z platobnej služby, ktorú žiadateľ využíva, nie je potrebné žiadne zložité dokazovanie solventnosti ani zvláštne ručenie.

Asi ešte jednoduchšie je splácanie úveru. Prebieha totiž automaticky zrážkami z transakcií na platobnej bráne alebo termináli, klient nemusí zadávať a strážiť trvalý príkaz. Najnovšie sa aj podľa histórie transakcií upravuje výška celkového preplatku. V závislosti na individuálnom rizikovom profile sa pohybuje od 2,4 % do 3,9 % pri úvere na tri mesiace, splatnosť na 6 mesiacov je za preplatok medzi 4,8 % a 7,8 %, ročná splatnosť potom za preplatok vo výške 9,6 % až 15,6 %. 

Viac informácií o podnikateľskom úvere nájdete na portáli podpory Comgate, a pokiaľ ste klientom Comgate so šesťmesačnou históriou, môžete sa na podmienky podnikateľského úveru nezáväzne opýtať v klientskom portáli.