Reštart platby v platobnej bráne zvyšuje počet dokončených nákupov v e-shope

Platobná brána Comgate novo umožňuje užívateľom opakovať platbu, ak sa im nepodarilo dokončiť platbu na prvý pokus. Platobná brána nabáda užívateľa k ďalším pokusom o zaplatenie, napríklad s využitím inej platobnej karty alebo inej platobnej metódy.

Predstavme si užívateľa, ktorý zvolí platobnú metódu online platobného prevodu a zistí, že na zvolenom účte nedisponuje dostatkom prostriedkov. Novo bude takémuto užívateľovi ponúknutá možnosť zaplatiť kreditnou kartou alebo platbou z iného účtu.

Obdobná situácia môže nastať aj pri platbe kartou, napríklad zablokované internetové platby. Aj v takom prípade bude užívateľovi ponúknutá možnosť opakovať pokus o zaplatenie.

V prípade, keď platiteľ z akéhokoľvek dôvodu nezaplatí, zostáva platba v stave Očakávaná, a táto informácia sa do e-shopu neodovzdávana (nedochádza k zmene stavu platby v e-shope). Platiteľovi sa zobrazí okno platobnej brány s informáciou o stave platby “Očakávaná” s tlačidlom “Zaplatiť” a ďalej potom s odkazmi “Návrat” do eshopu a “Zrušiť platbu”.
 

Stav - čeká na zaplacení

Po kliknutí na Zaplatiť zobrazí platobná brána výber platobnej metódy. Po kliknutí na Návrat do eshopu dôjde k návratu do eshopu bez zmeny stavu platby. Platba zostane v stave Očakávaná. Platiteľ môže túto možnosť využiť napr. v prípade, že zaplatil tzv. Offline platobnou metódou a platobná brána o jeho platbe ešte nevie. Po kliknutí na Zrušiť platbu dôjde k prepnutiu platby do stavu nezaplatená, táto informácia je odovzdaná do e-shopu a zároveň dôjde k presmerovaniu platcu do e-shopu. K presmerovaniu platiteľa z platobnej brány do e-shopu dochádza len v prípade, že od založenia platby uplynula menej ako 1 hodina - dôvodom je obvyklá životnosť session v rámci e-shopu.

Umožnenie opakovaného pokusu o zaplatenie platby bude mať za následok zvýšenie počtu platieb, ktoré sú prepnuté do stavu nezaplatená až s uplynutím tzv. dĺžky expirácie platby (predvolené nastavenie 7 dní). Dnes, v prípade neúspešného pokusu o zaplatenie, je táto informácia odovzdaná do e-shopu okamžite. V novom nastavení dôjde k odovzdaniu informácie o nezaplatenej platbe buď tak, že platiteľ klikne na odkaz Zrušiť platbu, alebo uplynutím doby expirácie platby. Preto novo umožňujeme toto nastavenie zmeniť v rámci klientského portálu.

Dĺžku expirácie platby možno nastaviť na hodnoty 7 dní (predvolené nastavenie), 3 dni, 1 deň, 3 hodiny alebo 30 minút. Kratšia doba je vhodná najmä pre predaj služieb alebo tovarov, kde je obmedzená dostupnosť alebo skladová zásoba a pred platbou dochádza k rezervácii služby / tovaru pre konkrétneho zákazníka. Kratšia doba expirácie tak umožní v prípade nezaplatenia platby skoršie uvoľnenie rezervácie a ponúknutie služby / tovar inému zákazníkovi. Naopak dlhšia doba expirácie platby dáva väčší priestor zákazníkovi úspešne dokončiť platbu

Nastavenie môžete vykonať pre jednotlivé obchody v klientskom portáli v Integrácia - Nastavenie obchodov - Platobné metódy.

Nastavení délky expirace

Nastaviť dĺžku expirácie platby môžete už teraz. Možnosť opakovanej platby bude pre platiteľa aktívna od 01.07.2020