Prieskum maloobchodu a služieb: Vianoce obchodníkom nepriali

Tak ako aj pred rokom, ani tentoraz sa podnikatelia v maloobchode a službách nemôžu po vianočnej sezóne veľmi radovať. Z tradičného prieskumu Comgate medzi českými používateľmi platobných terminálov vyplýva, že len necelá štvrtina z nich zaznamenala medziročné zlepšenie.

V povianočnom prieskume v maloobchode a službách sme sa zamerali na medziročné porovnanie tržieb počas vianočnej sezóny a výhľad na rok 2024, ale tiež na otázku ponuky zliav. Do prieskumu sa zapojilo takmer 300 podnikateľov.

Zoznam otázok prieskumu:

Aká bola vianočná sezóna 2023 po stránke tržieb?

Medziročné zlepšenie zaznamenala necelá štvrtina podnikateľov

Odpovede na otázku ohľadne medziročného porovnania vianočnej sezóny ponúkajú skôr pochmúrny pohľad. Najväčšia časť respondentov (38,2 %) uvádza, že Vianoce 2023 pre nich boli z pohľadu tržieb horšie ako tie predchádzajúce. Zlepšenie zaznamenala len necelá štvrtina (24,2 %) podnikateľov, ostatní mali tržby podobné ako predvlani.

Aká bola vianočná sezóna 2023 po stránke tržieb?

Pohľad na segmentové rozdelenie odpovedí potvrdzuje, že vianočná sezóna bola v kamenných prevádzkach naozaj slabšia. Najvyšší pomer negatívnych odpovedí je v maloobchode (44,1 %). Odpovede v segmentoch služby, reštaurácií a aj ubytovania majú logicky navzájom podobné zloženie – v týchto oboroch nie je vianočná sezóna natoľko relevantná.

Aká bola vianočná sezóna 2023 po stránke tržieb?

Ako dopadlo medziročné porovnanie tržieb za 4Q 2023 a 4Q 2022?

Desatine podnikateľov klesli tržby o tridsať a viac percent

Ani medziročné porovnanie posledných kvartálov rokov 2022 a 2023 neznie veľmi pozitívne. Len niečo cez pätinu podnikateľov hlási nárast tržieb najmenej o 15 percent, viac ako tretina potom zaznamenala rovnako výrazný medziročný prepad. Keď tento graf porovnáme s rovnakým z roku 2023, dôjdeme k podobnému poznatku ako v prieskume e-commerce. Zdá sa, že trh sa stabilizuje – na úkor oboch extrémov sa zväčšil podiel respondentov, ktorí hlásia podobnú situáciu ako pred rokom.

Ako dopadlo medziročné porovnanie tržieb za 4Q 2023 a 4Q 2022?

Prieskum maloobchodu a služieb 2023

Ako dopadlo medziročné porovnanie tržieb za 4Q 2022 a 4Q 2021?

Čo boli najväčšie výzvy vianočnej sezóny 2023?

Viac ako polovica podnikateľov registrovala pokles dopytu

Najvýraznejšia výzva, pred ktorou nami oslovení podnikatelia cez vianočnú sezónou stáli, bol pokles dopytu u zákazníkov - uvádza to viac ako polovica (53,9 %) respondentov. Život im komplikovalo aj celkové zdražovanie, či už u dodávateľov alebo v podobe nákladov na zamestnanca a prevádzku. Keď opäť tento graf porovnáme s tým z minulého prieskumu, vidíme, že zatiaľ čo u dodávateľov sa situácia medziročne zlepšila, viac obchodníkov musí „pritlačiť“ u zamestnancov, nájmov a ďalších výdajov.   

Čo boli najväčšie výzvy vianočnej sezóny 2023?

Prieskum maloobchodu a služieb 2023

Čo boli najväčšie výzvy vianočnej sezóny 2022?

Ponúkali ste počas vianočnej sezóny tovar v zľave?

Pätina obchodníkov ponúkala pred Vianocami dlhodobejšie zľavy

Prevaha odpovedí od podnikateľov, ktorí počas vianočnej sezóny neponúkali žiadne zľavy, je vzhľadom k podielu remeselníkov a iných poskytovateľov služieb logická. Podobný nástroj je medzi oslovenými skupinami využívaný obzvlášť medzi maloobchodníkmi. Pokiaľ ide o formu zľavy, podnikatelia ich najčastejšie ponúkali v dlhšom ako dvojtýždňovom období (19,7 %). Zľavové kódy (5,5 %) sú skôr doménou e-commerce.

Ponúkali ste počas vianočnej sezóny tovar v zľave?

Ako nastavíte v roku 2024 percentuálnu maržu na predávanom tovare?

Väčšina obchodníkov chce maržu zachovať

Podobne ako v oblasti e-commerce, aj podnikatelia v kamenných prevádzkach veria, že im v roku 2024 neporastú náklady. Prevažná väčšina (78,2 %) ich plánuje zachovať podobnú výšku marže ako v uplynulom roku. Len asi šestina (17 %) bude hrubý zárobok z predaja zvyšovať.

Ako nastavíte v roku 2024 percentuálnu maržu na predávanom tovare?

Pri pohľade na segmentové rozdelenie vidíme, že najstabilnějšie sa v tomto ohľade chcú zariadiť podnikatelia v maloobchode, čo vzhľadom k ich skúsenosti z vianočnej sezóny znie prekvapujúco. Rolu môže hrať konkurenčný boj a možno aj dojem menšieho manévrovacieho priestoru.

Ako nastavíte v roku 2024 percentuálnu maržu na predávanom tovare?

Aký je váš výhľad tržieb do roku 2024?

Necelá tretina podnikateľov očakáva rast tržieb

Aj pohľad na graf zobrazujúci výhľad obchodníkov na tržby v roku 2024 môže prekvapiť – na rozdiel od zhrnutia vianočnej sezóny je naskrz optimistický. Zvýšenie tržieb očakáva 28,4 % účastníkov prieskumu, ďalších 54 % si myslí, že v roku 2024 sa bude situácia vyvíjať podobne ako vlani. Keď porovnáme tieto odpovede s rovnakým grafom rok starým, vidíme, že posun k optimizmu je jasne viditeľný.

Aký je váš výhľad tržieb do roku 2024?

Prieskum maloobchodu a služieb 2023

Aký je váš výhľad tržieb do roku 2023?

Aký je váš plán do roku 2024?

Podnikatelia hľadajú cesty, ako osloviť viac zákazníkov

Vzhľadom k tomu, že najväčšou výzvou, ktorej podnikatelia v maloobchode a službách čelili počas vianočnej sezóny, bol pokles dopytu, je tento pomer odpovedí očakávaný. Väčšina respondentov (58,4 %) plánuje v roku 2024 rozšíriť sortiment tovaru alebo služieb v snahe zasiahnuť väčšiu skupinu zákazníkov. Približne desatina účastníkov prieskumu plánuje prepúšťať, len o niečo menej početná skupina bude prijímať. Pod zložkou „ostatné“, ktorú na grafe zaujíma 16 %, sa skrývajú väčšinou odpovede tých, ktorí chcú udržať situáciu z roku 2023, alebo proste prežiť.

Aký je váš plán do roku 2024?

Záver

Podnikateľom v maloobchode a službách Vianoce opäť nepriali. Podobne ako pred rokom ich veľká časť zaznamenala pokles tržieb, ktorý postihol obzvlášť maloobchodníkov. „Porovnanie s prieskumom e-commerce, kde bolo viac obchodníkov, ktorým tržby stúpli, je veľmi kontrastné. Pozitívne trendy síce sú vidieť aj tu, ale nie sú tak výrazné,“ konštatuje riaditeľ Comgate Jakub Ouhrabka. „Zrejme sa potvrdzuje plynulý presun zákazníkov do online sveta, nakupovanie na internete je pre český trh stále prirodzenejšie.“ Za jeden z uvedených pozitívnych trendov je možné považovať výhľad na rok 2024, kde aj v prieskume maloobchodu a služieb majú optimisti prevahu.

Boli pre vás dáta z prieskumu prínosné?

Budete sa chcieť zúčastniť podobného prieskumu v budúcnosti? Pokiaľ áno, zadajte prosím e-mail.