E-shopom sa darí lepšie než kamenným prevádzkam, ukazujú prieskumy Comgate

Potýkajú sa so zložitou ekonomickou situáciou, opatrnosťou zákazníkov a problémami u dodávateľov. Podnikatelia v  e-commerce a v kamenných prevádzkach prekonávajú rovnaké prevádzky. Aké sú rozdiely medzi „online“ a „offline“ prostredím? Ako sa líši v medziročnom porovnaní tržieb alebo v očakávaní od vianočnej sezóny a roku 2023? Dva velké prieskumy Comgate priniesli výsledky, ktorých porovnanie ukazuje, v čom je situácia podnikateľov na internete a mimo neho iná.

V oboch dotazníkoch, ktoré sme uskutočnili behom posledných dvoch mesiacov, sme sa okrem skúmania súčasnej situácie zamerali na očakávanie vo vzťahu k vianočnej sezóne a k roku 2023. V prieskume e-commerce sme získali odpovede od 600 podnikateľov, v prieskume kamenných prevádzok sa do dotazníku zapojilo viac než 400 respondentov. Obe sady dát tak majú značnú relevanciu a môžeme ich porovnávať.

Ako sa vyvíjajú vaše tržby v roku 2022 v porovnaní s rokom 2021?

Zaujímavý je už pohľad na porovnanie vývoja tržieb v rokoch 2021 a 2022. Podiel obchodníkov, ktorí medziročne žiadnu zmenu nezaznamenali, je takmer identický: e-commerce 42,7 % – mimo e-commerce 43,1 %. Výrazne sa však líši pomer tých, ktorí evidujú prepad, resp. nárast tržieb. Z internetových obchodníkov zaznamenalo 32,5 % pokles tržieb, u 24,8 % sú vyššie než pred rokom. Medzi kamennými prevádzkami a službami hlási nižšie tržby než pred rokom 43,4 % respondentov. Iba 13,5 % podnikateľov tržby medziročne vzrástli.

   E-commerce                                                                                                                           Maloobchod a služby

Ako sa podľa vás bude vyvíjať vianočná sezóna 2022 v porovnaní s rokom 2021?

Obdobná je aj miera optimizmu v očakávaní smerom k vianočnej sezóne. Zatiaľ čo mezi e-shoparmi si nadpolovičná väčšina myslí, že sa bude vyvíjať rovnako ako minuloročná alebo lepšie, v prevádzkach  a u služieb mimo e‑commerce majú prevahu pesimisti. Na segmentovom rozložení vidíme, že negatívne očakávania najvýraznejšie prevažujú v maloobchode a mezi reštauratérmi.

   E-commerce                                                                                                                           Maloobchod a služby

Pozorujete zmeny správania spotrebiteľov?

Zmeny správania sa zákazníkov súvisiace s ekonomickou situáciou a ich celkovou opatrnosťou pozorujú obchodníci naprieč prostredími – v oboch skupinách si výrazne všímajú toho, že kupujúci zvolí lacnejší variant tovaru. Na internete návštevníci s nákupom váhajú a výber tovaru im trvá dlhšie, v kamenných prevádzkach zase upozorňujú na nižšiu priemernú platbu.

   E-commerce                                                                                                                           Maloobchod a služby

Zaznamenávate problémy u dodavateľov tovaru či služeb?

Problémy u dodávateľov majú v oboch segmentoch podobnú štruktúru, dominantné je zvyšovanie cien (e-commerce 76 %, mimo e-commerce 70,8 %). Ďalšie poradie odpovedá na internete i mimo neho : 2. výpadky alebo obmedzenie v sortimente, 3. predĺženie dodacích lehôt. V tejto problematike sa veľké rozdiely čakať nedali, dodávatelia sú pre obe skupiny respondentov obdobný.

   E-commerce                                                                                                                           Maloobchod a služby

Ak navyšujete ceny, aké sú hlavné dôvody?

Zvyšovaním cien na strane dodávateľa je rovnako v oboch prostrediach, svorne prevažujúcim argumentom k zdražovaniu (e-commerce 83,2 %, mimo e‑commerce 73,5 %). Oba segmenty premietajú do vlastných cien zvyšovanie cien energií (e-commerce 34 %, mimo e-commerce 54,4 %). A každý má taktiež jednu odlišnú kategóriu rastúcich nákladov, ktorú do cenovky premieta: internetové obchody zaťažujú omnoho výraznejšie nárasty cien dopravcov (42,6 %), kamenné prevádzky náklady na priestory (27,5 %).

   E-commerce                                                                                                                           Maloobchod a služby

Pokiaľ ste v predošlých 6 mesiacoch navyšovali ceny, o koľko to bolo v priemere?

V oboch oblastiach sa behom posledného pol roka zdražovalo, zvýšenie cien hlási zhodne okolo 80 % podnikateľov (e-commerce 81,1 %, mimo e-commerce 79,9 %). V kamenných prevádzkach je vyšší pomer obchodníkov, ktorí zdražily o viac než desať percent (32,5 % oproti 28,5 % na internete).

   E-commerce                                                                                                                           Maloobchod a služby

Plánujete navýšenie cien v horizonte 3 mesiacov? Pokiaľ áno, o koľko?

V otázke, či plánujú zvyšovať ceny behom ďalších troch mesiacov, sú obe skupiny až pozoruhodne podobné.

   E-commerce                                                                                                                           Maloobchod a služby

Aký je váš výhľad na rok 2023 v porovnaní s odhadom roku 2022?

Výhľad na nadchádzajúci rok opäť ukazuje, že optimistickejšia nálada je medzi obchodníkmi v e-commerce. V oboch skupinách niečo cez polovicu respondentov očakáva v roku 2023 obdobné tržby ako tohto roku, zato podiel tých, ktorí počítajú s poklesom tržieb, je medzi internetovými obchodníkmi oproti kamenným prevádzkam polovičný (16 % vs. 30,9 %). A ešte výraznejší výkyv je v pomere podnikateľov, ktorí počítajú s tým, že budú musieť prevádzku uzavrieť (4,4 % v e-commerce vs. 10,8 % u kamenných predajní a služieb).

   E-commerce                                                                                                                           Maloobchod a služby

Záver

Často sa skloňuje téza o tom, že v e-commerce skončil covidový boom a e-shopom už sa nedarí toľko ako v dobách lockdownov a obmedzení. Porovnanie oboch prieskumov však ukazuje na to, že oblasť e-commerce je na tom lepšie než kamenné predajne a služby. Online svet vykazuje lepšie medziročné porovnanie tržieb, menšiu tendenciu k výraznému zvyšovaniu cien a tiež omnoho vyššiu mieru optimismu vo výhľade na vianočnú sezónu aj celý budúci rok.

Komentár Jakuba Ouhrabky, riaditeľa Comgate

Väčší optimismus vo svete e-commerce oproti podnikateľom v tradičných kamenných prevádzkach je z porovnania prieskumov jasne značný. Týka sa vývoja tržieb v uplynulej časti tohto roku, mieru núteného zdražovania alebo výhľadu na vianočnú sezónu a budúci rok. Rozdiel vo vnímaní situácie je spôsobený množstvom faktorov. Za seba by som upozornil na nasledujúce vlivy: situácia na trhu s energiami a cenami za prenájom viac zasahuje tradičné kamenné prevádzky,  zároveň stále pokračuje presun zákazníkov do online sveta. Zákazníkom na ňom vyhovuje istá miera komfortu a šírka výberu, naviac očakávajú priaznivejšiu cenu.