Predvianočný prieskum e-commerce

Ako sa súčasná ekonomická situácia prejavuje v českých a slovenských e-shopoch? S akým očakávaním sa ich prevádzkovatelia pripravujú na vianočnú sezónu? Ako sa mení správanie zákazníkov a s akými komplikáciami sa obchodníci potýkajú zo strany dodávateľov? To sú niektoré z otázok prieskumu, ktorý sme v auguste 2022 uskutočnili u klientov Comgate s platobnou bránou. Veríme, že vyhodnotenie, které vám nižše ponúkame, vám môže pomôcť pri rozhodovaní v podnikaní.

Sústredili sme sa na témy, ktoré sú pre našich klientov kľúčové, predovšetkým na tému rastu cien vstupov i zdražovanie predávaného tovaru a služieb. Skúmali sme taktiež možné zmeny na strane dodávateľských reťazcov ale aj v správaní nakupujúcich.

Zoznam otázok prieskumu:

Obdržali sme bezmála 600 odpovedí, ktoré sme zároveň roztriedili aj podľa segmentu, tovaru a služieb. Veríme preto, že výsledné hodnoty môžu do značnej miery vypovedaťo situácii na českom a slovenskom trhu

Odpovede s komentárom

Ako sa vyvíjajú vaše tržby v roku 2022 v porovnaní s rokom 2021?

Prvá otázka smerovala k vývoji tržieb v roku 2022. U celkových čísel vidíme očakávateľný obrázok: najväčšia časť klientov informuje o rovnakých tržbách jako minulý rok.

U tých, ktorým tržby buď vzrástly, alebo klesli, majú miernu prevahu klientis klesajúcim objemom tržieb.

V segmentovom pohľade na tieto dáta vidíme významné rozdiely. Oblasť cestovného ruchu hlási rovnaké alebo rastúce tržby. Naopak častejšiu prevahu klesajúcich tendencií vykazujú segmenty domácnosť a nábytok, elektronika a elektrospotrebiče pre domácnosť, oblečenie a obuv alebo šport a outdoor.

Ako sa podľa vás bude vyvíjať vianočná sezóna 2022 v porovnaní s rokom 2021?

Odpovede na druhú otázku týkajúcu sa nastupujúcej vianočnej sezóny sú napospol v súlade s predchodzími reakciami. Pre štvrtinu podnikateľov nie je vianočná sezóna relevantná, vyhliadky tých ostatných sú plné prevládajúceho  pesimizmu.

Pri pohľade na jednotlivé segmenty opäť vidíme značné rozdiely v očakávaní – v segmentoch s najmenej priaznivým doterajším vývojom vnímame aj najmenej optimistické očakávania do nadchádzajúcej vianočnej sezóny. Negatívny výhľad prevažuje v segmentoch ako domácnosť a nábytok, elektronika a elektrospotrebiče alebo oblečenie a obuv. Skôr neutrálna nálada panuje v segmentech ako drogéria a kozmetika, hobby a záhrada, lieky, zdravotnícke pomôcky a doplňky stravy alebo tiež v potravinách. Optimistický pohľad je častejší v segmentoch cestovania alebo auto-moto.

Plánujete sa predzásobiť tovarom pred vianočnou sezónou?

Silným indikátorom dôvery v úspešnú vianočnú sezónu je plán predzásobiť sa tovarom. Odpovede naznačujú podobný obrázok tomu, aký plynie z predošlej otázky na očakávanie jej úspešnosti. Prevažnú skupinu tvoria e-shopy, ktoré sa budú predzásobovať rovnako ako pred rokom. Pri zbytku prevažuje skôr opatrný prístup.

Pozorujete zmeny správania spotrebiteľov?

Na strane spotrebiteľov je vidieť očakávaná reakcia na zmenu ekonomickej situácie, menovite častějšia voľba lacnejších variant tovaru. Určitú váhavosť nakupujúcich indikuje aj dlhší proces výberu tovaru alebo častejší nákup až pri druhej alebo ďalšej návšteve obchodu.

Pri segmentovom pohľade na odpoveď „častejšia voľba lacnejších variant tovaru“ vidíme, že veľmi silno sa toto zákaznícke správanie prejavuje v reštauráciách, pri sortimente elektroniky a elektrospotrebičov, domácnosti a nábytku alebo pri potravinách. Až prekvapivo sa táto zmena neprejavuje v segmente cestovného ruchu.

Zaznamenávate problémy u dodávateľov tovaru?

Vo vzťahu k dodávateľom tovaru dominuje téma zvýšenia cien. Medzi ďalšie časté komplikácie patria výpadky alebo obmedzenie sortimentu ponúkaného tovaru alebo predĺžení dodacích lehôt. Kombinácia dvoch posledne menovaných problémov je kritická pre plánovanie vianočnej sezóny – včasný a správny odhad predzásobenia často rozhoduje o výsledkoch celého roku.

Segmentový pohľad na odpoveď „zvýšenie cien tovaru zo strany dodávateľov“ naznačuje, že problém sa týka všetkých kategórií bez rozdielu. Najväčší tlak je ve-shopoch podnikajúcich v oblastiach elektroniky a elektrospotřebičov pre domácnosť, drogérie a kozmetiky alebo auto-moto.

Ak zvyšujete ceny, aké sú hlavné dôvody?

Ako plynie z predošlých odpovedí, najväčším dôvodom pre navýšenie predajných cien e-shopov je rast veľkoobchodných cien. Dalšími významnými faktormi sú rast cien dopravy a energií.

Ak ste v predošlých 6 mesiacoch zvyšovali ceny tovaru, o koľko to bolo v priemere?

Z prieskumu plynie, že iba necelých 20 % obchodníkov zvyšovalo ceny predávaného tovaru. Najpočetnejšia skupina respondentov zvyšovala cenu o 5 až10 %. Iba necelých 10 % obchodníkov zdražovalo o viac než 15 %.

Rozpad po segmentoch ukazuje značné rozdiely v prístupe k zvyšovaniu cien. V oblastiach potravín, hobby a záhrada, chovateľských potrieb alebo športu a outdooru zvyšovali ceny o viac než 5 % takmer 80 % obchodov. Nejmenší podiel respondentov, ktorí zvyšovali ceny o 5 % a viac je v kategórii domácnosť a nábytok, drogéria a kozmetika, lieky, zdravotnícke pomôcky a doplňky stravy alebo zábava, knihy a hudba.

Plánujete zvýšenie cien tovaru v horizonte 3 mesiacov? Ak áno, o koľko?

Dobrou správou je, že pre nadchádzajúcu vianočnú sezónu 46 % obchodníkov neplánuje ďalšie navyšovanie predajných cien. Iba 11 % obchodníkov chystá zvýšenie cieno viac než 10 %.

Pohľadom po segmentoch opäť pozorujeme značné rozdiely – podiel tých, ktorí plánujú nezvyšovať ceny, je výrazne nižší v segmentoch domácnosť a nábytok alebo reštaurácie v porovnaní s oblasťou cestovanie, lieky, zdravotnícke pomôcky a doplnky stravy.

Aký je váš odhad na rok 2023 v porovnaní z odhadom roku 2022?

Prevažná časť obchodníkov očakáva v roku 2023 obdobnú hladinu tržieb ako tento rok. Veľkosti skupín respondentov s pozitívnym výhľadom a tých s negativným očakávaním sa veľmi podobajú. Približne desatina obchodníkov plánuje rozšírenie sortimentu do dalších segmentov, prípadne medzinárodnú expanziu.