Prečo a ako chrániť dáta o svojich zákazníkoch pri platbe platobnou bránou?

Investujete do akvizície zákazníkov a do opakovaných nákupov hromadu peňazí a práce. Neustále ladíte kľúčové slová pre vyhľadávanie, publika, časy, vzhľad a obsah reklamy, ladíte obaly, logistiku, platby, ladíte skladbu produktov, doplnky, optimalizujete ceny. Tvoríte vyvážený model komunikácie, ktorý vedie k tomu, že k vám na e -shop chodia tí správni kupujúci a nakoniec vám niekto všetky pracne získané dáta ukradne alebo častejšie zneužije s vaším písomným súhlasom, o ktorom možno ani neviete, že ste ho udelili. Zrazu zistíte, že niekto cieli na vašich verných zákazníkov reklamu na tovar, ktorý predávate. Konkurencia predáva s úplne presným zacielením na vaše vracajúci sa kupujúci a navyše začne intenzívne propagovať a na vlastnom e-shope predávať vaše najúspešnejšie produkty. Skrátka vás počas chvíľky vyradí z hry. Je to hrozná predstava vidieť dlhé roky budovaný biznis v troskách. Nasledujúci článok je o tom, na čo si dať pozor a ako také riziko minimalizovať alebo aspoň riadiť.

Ochrana dat

Tento článok nebude o HTTPS a technických inštrumentoch, ktoré vás chránia pred útokmi hackerov. Pozrieme sa na poskytovateľa služieb, ktorým dobrovoľne umožňujete nazerať na váš biznis, nákupy vašich zákazníkov, návštevnosť na vašich stránkach. Zaoberáme sa touto témou, pretože jednou z rizikových komponentov je práve platobná brána.

Nemá cenu zaoberať sa nástrojmi ako je Google Ads, Google Analytics alebo Sklik. Pravdepodobnosť toho, že dôjde k zneužitiu zo strán týchto subjektov je úplne zanedbateľná. Dodajme tiež, že bez týchto nástrojov len ťažko môžete prevádzkovať e-shop. Ale čo online agentúra alebo najatý freelancer, ktorý vám spravuje kampane? Akú máte istotu, že jeho ďalším zákazníkom nebude váš konkurent? Vždy preto odporúčame, aby ste všetky kampane viedli vo vlastnom reklamnom účte, nie v účte agentúry. Po prípadnom ukončení spolupráce vždy nezabudnite odstrániť agentúre prístupy k vaším účtom.

E-shop platformy ako Shoptet, ShopSys, Ebran a ďalšie o vás vedia úplne všetko. Vie kto chodí na vaše stránky, nakupuje, čo nakupuje a za koľko. Je dobré si jednak prečítať si zmluvu a uistiť sa v tom, že nedávate súhlas k niečomu, čo nie je vo vašom záujme. Zároveň je dobré posudzovať dôveryhodnosť jednotlivých poskytovateľov. Musíte mať rozumnú mieru istoty, že poskytovateľ e-shop platformy vaše dáta nebude chcieť speňažiť.

Ďalším kritickým článkom môže byť prevádzkovateľ platobnej brány. Vždy sa jedná o regulovaný subjekt s povolením pre prevádzkovanie služieb od národnej banky. Aj tu ale je vhodné overiť, či súčasťou obchodných podmienok nie je ustanovenie o možnosti zdieľať a marketingovo využívať dáta o transakciách. Tie totiž v interpretácii jednotlivých poskytovateľov môžu zahŕňať okrem identity kupujúceho a sumy platby aj údaje o nákupnom košíku. Táto dota môžem byť využitá len pre zobrazenie kupujúcemu pri realizácii platby, ale ako už bolo povedané, pozor na detaily zmluvy.

Samostatnú kapitolu si zasluhujú ponuky niektorích poskytovateľov platobných riešení, ktorí priamo deklarujú, že vám ponúknu nižšie sadzby (prípadne služby úplne zadarmo) výmenou za prístup k vašim dátam. Nie je nezvyčajné, že nad rámec obsahu košíka a identifikácie kupujúceho požadujú umiestnenie kusu kódu do stránok vášho e-shopu na sledovanie všetkých návštev na stránkach. Vyvoláva to prirodzenú otázku - kto je kupujúcim vašich dát? K akým účely budú vaše dáta slúžiť? Prirodzené odpovede na tieto otázky sú: kupujúcim je vaša konkurencia, dáta poslúžia pre marketingové a obchodné aktivity vašich konkurentov. Napadá vás iné rozumné vysvetlenie?

Ďalším rizikovým faktorom sú tzv. Market places alebo nákupnej galérie. Nie je to len Amazon, eBay, Mall alebo Favi, sú ich desiatky a globálne stovky. O Amazone je známe, že na monitorovanie predaja obchodníka používa sofistikované algoritmy. Štandardný priebeh je taký, že po úspešnom rozbehnutí predaja nejakého produktu obchodníkom (e-shopom) Amazon prichádza s vlastnou ponukou toho istého produktu za nižšiu cenu. Svoju ponuku tiež uprednostňuje v propagácií. Odporúčaná technika predaja v obchodných galériách ako je Amazon je ponúkať iba úzku časť sortimentu spôsobom, ktorý dovedie kupujúceho na váš e-shop s oveľa širšou ponukou tovaru v danej kategórii. Niektorí obchodníci odporúčajú v nákupných galériách prezentovať len tovar v zľave alebo inú krátkodobú akciu. Pokiaľ ale zvažujete vstup na úplne nový trh, nákupná galéria môže byť dobrou voľbou.

Podobne potencionálne rizikovým predajným kanálom sú zrovnávače. Je dobre vedieť, či porovnávač skutočne objektívne porovnáva. 

Dajte si tiež pozor na doplnky a aplikácie, ktoré sľubujú poskytovať vám dáta, štatistiky, analýzy. Obzvlášť potom v prípadoch, keď takéto služby sú k dispozícii úplne zadarmo. Je dobré sa nad takou ponukou pozastaviť a spýtať sa sám seba, čo je teda zdrojom príjmov služby, keď nie vy, ako zákazník?

Zhrnutie na záver:

  • posudzujte rizikovosť obchodných partnerov aj z pohľadu možného zneužitia vašich dát

  • pre Google Ads, Analytics a Sklik používajte vlastné, nie agentúrne účty

  • posudzujte dôveryhodnosť poskytovateľa e-shop platformy z pohľadu rizika zneužitia vašich dát

  • zvažujte, aké dáta o nákupoch požaduje poskytovateľ platobnej brány a ako s týmito dátami bude ďalej nakladať

  • pozor na neobvykle nízke ceny služieb a služby úplne zadarmo, najmä v prípadoch, keď poskytovateľ služby evidentne nesie významné vlastné a externé náklady

  • používajte premyslené taktiky predaja v nákupných galériách ako je Amazon

  • čítajte zmluvy, najmä ustanovenia o nakladaní s vašimi dátami

  • ak nemáte istotu ohľadom nakladania s vašimi dátami, požadujte jednoznačné a úplné informácie: Aké konkrétne vaše dáta sú zhromažďované, ako a na akú dlhú dobu sú ukladané, ako, kto a kde ich spracováva, komu vaše dáta alebo spracované výsledky slúžia?