Môžu si obchodníci určiť minimálnu výšku transakcie na platobnom termináli?

Zrejme tú situáciu poznáte. Chcete v obchode zaplatiť tovar a nemáte dostatočnú hotovosť. Všimnete si však, že majú platobný terminál. Potešíte sa, že tým predídete nepríjemnej situácii, kedy budete musieť tovar v obchode nechať alebo prípadne vyhľadať bankomat. Prekvapenie vás čaká ale pri platení, keď obchodník odmietne platbu kartou aj napriek tomu, že nemá označené, že by terminál nefungoval. Ako dôvod uvádza príliš nízku sumu. Môže obchodník odmietnuť platbu kartou z tohto dôvodu a čo ho k tomuto riešeniu vedie?

Platba kartou

Odmietnutie platby kartou zákony samozrejme nezakazujú. Nikde nie je uvedené, že ak obchodník platobný terminál má, musí vám umožniť platby kartou. Avšak podľa pravidiel kartových asociácií obchodník toto robiť nesmie. Ak obchodník používa platobný terminál a nemá nikde označené, že nie je funkčný, mal by, v súlade s pravidlami kartových asociácií, platby kartou prijímať bez obmedzenia ich výšky.

Spoločnosť Mastercard má na svojich stránkach v časti "Platba kartou" uvedené: "Ak má obchodník na svojom obchodnom mieste jasné označenie ukazujúce na prijímanie platobných kariet a toto označenie nie je preškrtnuté z dôvodu dočasného neprijímania kariet, musí akceptovať platobnú kartu, ktorej logo (značka) sa zhoduje s označením na danom obchodnom mieste. Výška platenej sumy v tomto prípade nehrá úlohu. Ak obchodník odmietne platobnú kartu k úhrade nákupu prijať, porušuje podmienky prijímania platobných kariet, ktoré uzavrel so svojou bankou. "

Čo obchodníkov vedie k odmietnutiu akceptácie platobných kariet? Vo väčšine prípadov je to pevná suma, ktorú u niektorých poskytovateľov musia z každej platby odvádzať prevádzkovateľovi platobných terminálov. Napríklad predtým bolo celkom obvyklé, že obchodník platil napr. 3 kč plus 2,5% z transakcie.

Riešením je zmena prevádzkovateľa platobných terminálov, ktorý vám ponúkne výhodnejšie podmienky. S platobnými terminálmi Comgate tieto podmienky získate. Ponúkame férové ​​ceny podľa objemu vaších transakcií. A hlavne neplatíte zmieňované fixné poplatky z transakcií a navyše ani poplatky za prevod na váš bankový účet. S našimi terminály tak ušetríte, zároveň vyjdete v ústrety vašim zákazníkom.