Kadiaľ tečú vaše peniaze pri využití služieb platobnej brány?

Platební bránu pro platbu kartou online v e-shopu poskytují subjekty s principiálně odlišným nastavením co do způsobu nakládání s penězi, které platební branou protečou. Nabízíme základní přehled a dopady odlišných vlastností těchto služeb na obchodníky (e-shopy).

Platební instituce

První skupinu společností představují platební instituce. "Platební instituce" je druh povolení udělený Českou národní bankou. V případě zahraničních subjektů poskytujících služby platebních bran nebo platebních terminálů v České republice bylo toto povolení uděleno jinou národní bankou dle místa sídla společnosti. Povolení provozu Platební instituce opravňuje k poskytování platebních služeb v neomezeném rozsahu. Držitel takového oprávnění může relativně jednoduše (pouze oznámením u ČNB nebo své domácí národní banky) rozšiřovat svou činnost do dalších států Evropské unie (tzv. "evropský pas").

Platební instituce přijímají peníze od kupujících (plátců) a následně tyto peníze posílají na účet obchodníka. Po celou dobu jsou peníze obchodníka evidovány a spravovány odděleně od peněz Platební instituce. Mezi Platební instituce poskytující služby platební brány pro e-shopy patří zejména:

  • ComGate Payments

  • Global Payments

  • EVO Payments (jako pobočka zahraniční platební instituce se sídlem v Německu)

  • PayU (jako zahraniční platební instituce se sídlem v Polsku)

Je třeba brát na zřetel, že klient, který by byl nucen domáhat se svých práv na zahraniční Platební instituci u soudu, bude nucen tak činit u místně příslušného zahraničního soudu Platební instituce. Takový spor bude veden dle zahraničního práva, nikoli dle legislativy České republiky.

Instituce elektronických peněz

Druhou skupinu poskytovatelů platebních bran tvoří instituce elektronických peněz. Opět se jedná o povolení udělené Českou národní bankou. O instituci elektronických peněz hovoří zejména Hlava V. Zákona o platebním styku (ZkoPS), konkrétně § 66 “Instituce elektronických peněz je právnická osoba, která je oprávněna vydávat elektronické peníze …” Mezi platební instituce poskytující služby platební brány pro e-shopy patří:

  • GoPay

  • Barion (jako zahraniční instituce elektronických peněz se sídlem v Maďarsku)

Instituce elektronických peněz potom, co přijme peníze od kupujícího, vydá e-shopu náhradou za tyto peníze vlastní elektronické peníze. V tento moment je pohledávka e-shopu za institucí elektronických peněz nikoli v korunách českých, ale v elektronických penězích vydaných institucí elektronických peněz. Například GoPay to velmi  transparentně popisuje na svých stránkách.

Proč to funguje tak složitě? Účelem může být získání bezúročného "úvěru" od zákazníků. Instituce elektronických peněz obvykle motivuje své klienty k tomu, aby prostředky převáděly na své bankovní účty spíše v týdenních nebo měsíčních cyklech. Převod prostředků (zpětná konverze z elektronických peněz na peníze skutečné) bývá sankcionován poplatkem.

Instituce elektronických peněz je, na rozdíl o Platební instituce, oprávněna podle § 80 odst. 1 písm. b) ZkoPS peníze klientů uložit v bance nebo také investovat. Zda a jak jsou tyto prostředky v případě konkrétních poskytovatelů investovány nebo ukládány na bankovní účty, není známo.

Poskytovatelé platebních služeb malého rozsahu a Vydavatelé elektronických peněz malého rozsahu.

Jedná se o oprávnění obdobná jako Platební instituce nebo Instituce elektronických peněz s tím rozdílem, že oprávnění těchto subjektu je značně omezené v rozsahu poskytovaných služeb. Získání takového oprávnění je výrazně jednodušší oproti Platební instituci nebo Instituci elektronických peněz. Jedná se o povolení pro subjekty s menším objemem transakcí.

Závěrem tedy je doporučení zvažovat při výběru poskytovatele služby platební brány nad rámec obvyklého hlavního kritéria (ceny) i další aspekty na straně poskytovatele.

Nikolaj Šťáhlavský