Ľudia v Comgate

Jakub Ouhrabka

Jakub Ouhrabka, riaditeľ spoločnosti
Jakub je v spoločnosti od roku 2000, kedy začínal ako vedúci vývoja informačných systémov. Od roku 2017 je riaditeľom spoločnosti. Jakub vyštudoval Matematicko-fyzikálnu fakultu Univerzity Karlovy, odbor informatiky.

Ivana Slezáková

Ivana Slezáková, riaditeľka financií
Ivana je členom tímu od roku 2012, od roku 2016 je hlavná účtovníčka pre všetky aktivity skupiny Comgate. Ivana nazbierala svoje predošlé skúsenosti v úlohe účtovníčky a hlavnej účtovníčky obzvlášť v oblasti logistických služieb. 

Renata Chaloupská

Renata Chaloupská, vedúca online marketingu
Renata je súčasťou spoločnosti od roku 2020. Vyštudovala odbor informačného manažmentu na Univerzite Hradec Králové so zameraním na online marketing. V minulosti pôsobila v marketingu v službách pre stavebníctvo.

Michal Petrák

Michal Petrák, vedúci komunikácie a PR
Michal nastúpil do Comgate v roku 2022. Vyštudoval žurnalistiku a mediálne štúdiá na Fakulte sociálnych vied Univerzity Karlovej. Pôsobil ako športový novinár a manažér PR a komunikácie futbalového klubu.

Ondřej Pecháček

Ondřej Pecháček, vedúci produktovej prevádzky
Ondrej pôsobí v Comgate od roku 2022. Vyštudoval Univerzitu Pardubice. Predtým pôsobil vo finančných inštitúciách v Čechách aj v zahraničí na rôznych pozíciách, prevažne ako Chief Risk Officer.

Martin Stanek

Martin Staněk, vedúci zákazníckej podpory
Martin nastúpil v roku 2023. Vyštudoval podnikovú ekonomiku a management na VŠE v Prahe. V minulosti pôsobil v odvetví logistiky a IT produktov zameraných na nákladnú cestnú dopravu.

Jan Kieswetter

Jan Kieswetter, vedúci pre procesy a reguláciu
Jan je členom tímu od roku 2019. Vyštudoval Ekonomiku a riadenie podniku na ČVUT a svoje predošlé skúsenosti zbieral vo finančnom sektore, kde pôsobil na vedúcich pozíciach.