Slovník pojmov

3D Secure

Bežne používané zabezpečenie pri online platbe kartou. Zákazník okrem zadania údajov karty musí uskutočniť ešte druhý krok potvrdenia, väčšinou pomocou kódu z SMS, tokenu alebo v aplikácii mobilného bankovníctva. Informácie k platobnej transakcii sa prenášajú priamo banke v protokole HTTPS, údaje klienta sú zašifrované. 

Aktivácia brány

Aktivácia platobnej brány Comgate je zdarma a prebieha v troch krokoch: 

  1. Uzatvorenie zmluvy sa odohráva výhradne online, klienti kvôli nej nemusia chodiť nikam na pobočku. Stačí elektronická kópia dokladov.
  2. Prepojenie e-shopu prebieha buď pomocou pripraveného pluginu na základe spolupráce s viac než 100 e-shopovými platformami a vývojármi webov. Prevádzkovatelia e-shopu s vlastným riešením pripojujú bránu pomocou inštrukcií v API dokumentácii.  
  3. Ostrej prevádzke predchádza schválenie zo strany kartových asociácií. U nich prebehne záverečné overenie a brána môže byť spustená.

AML zákon

Zákon, ktorý ukladá finančným inštitúciám povinnosť podieľať sa na boji proti praniu špinavých peňazí (skratka pochádza z anglického Anti Money Loundering). Subjekty, ktorých sa týká, musia mimo iné identifikovať klientov a ich obchody, odmietnuť uskutočniť podozrivý obchod a oznámiť ho príslušnej inštitúcii, zachovávať mlčanlivosť o podniknutých opatreniach a pod.

API

Application Programming Interface je rozhranie pre programovanie aplikacií. Pomocou protokolov API, ktoré sú k dispozícii na portáli podpory, je možné vyriešiť napojenie platobnej brány na rozhranie e-shopu. Slúži pre obchodníkov, ktorí nepoužívajú komerčnú platformu, ale prevádzkujú obchod na vlastnom riešení. 

Apple Pay

Platobná metóda, ktorá umožňuje zákazníkom jednoduché platenie pomocou karty uloženej v Peňaženke Apple. Funguje na zariadeniach spoločnosti Apple s prehliadačom Safari, ktoré disponujú Touch ID nebo Face ID. Podrobnosti sú k dispozícii na portáli podpory

Bankový prevod

Prevod prostriedkov medzi bankovými účtami. Na platobnej bráne môže prebehnúť pomocou bankového tlačítka, PSD2 platby, QR platby alebo okopírovánim príslušných údajov do prostredia internetového bankovníctva. Pri online bankovom prevode je prevedená transakcia potvrdená obratom, pri štandardnom bankovom prevode behom niekoľkých dní.

Comgate poradňa

Skupina na sociálnej sieti Facebook, v ktorej sa spájajú obchodníci, zákazníci, programátori, účtovníci alebo ľudí, ktorí sa zaujímajú o dianie v oblasti fintech. Slúži k diskusii, predávaniu tipov a rád týkajúcich sa nielen produktov a služieb Comgate.

CVV/CVC kód

Trojmiestny číselný kód slúžiaci pre autorizáciu online platieb platobnou kartou. CVC (Card Verification Code) používajú karty Mastercard a Maestro, CVV (Card Verification Value) karty VISA. Trojčíslie nie je na karte vyrazené, aby nemohlo byť vytlačené na účtenkách.

E-shop platforma

Technická platforma, na ktorej je postavený e-shop. Existujú komerčné, open-source aj individuálne riešenia, na ktoré je potrebné pripojiť rozhranie platobnej brány, ak má byť využívaná v prostredí e-shopu. Platobná brána Comgate podporuje viac než sto platforiem, pre komerčné sú na stránkach podpory k dispozícii návody, pre open-source varianty máme pripravený zoznam pluginov a pre vlastné riešenie protokol API.

Edenred

Spoločnosť zameraná na zamestnanecké benefity ako poukážky a stravenky. Patria medzi stravenkové systémy, ktoré podporujú platobný terminál Comgate. Pre aktiváciu je potrebné dohodnúť obchodné podmienky a uzavrieť zmluvu priamo so stravenkovou spoločnosťou.

Expirácia platby

Na platobnej bráne je v základe nastavená na 7 dní. Je to doba, po ktorú je aktívny odkaz na prevedenie platby. Zákazník má behom nej možnosť platbu dokončiť, prípadne aj so zmenou platobnej metódy. Štandardnú dĺžku expirácie platieb je možné meniť v klientskom portáli, minimum je 30 minút, maximum 7 dní. Kvôli štandardným bankovým prevodom odporúčame ponechať aspoň 3 dni. 

Dynamická expirácia platieb, ktorú je možné zvoliť v klientskom portáli, mení dobu expirácie podľa použitej platobnej metódy – napríklad 30 minút pre platby kartou, 2 hodiny pre bankový prevod.

Čím dlhšia je expirácia, tým viac času má klient na dokončenie platby – aj v prípade, že napríklad zistí, že pri sebe nemá kartu. Kratšia expirácia sa hodí pri rýchlejšom obrate tovaru na e-shope, pretože objednávka, ktorú si klient mohol rozmyslieť, nezostáva zbytočne dlho rezervovaná.

GDPR

Obecné nariadenie o ochrane osobných údajov (General Data Protection Regulation) – právny rámec, ktorý chráni občanov EÚ pred neoprávneným zaobchádzaním s ich dátami vrátane osobných údajov. Informácie Comgate o spracovaní osobných údajov nájdete Tu.

Google Pay

Elektronický platobný systém od firmy Google, vďaka ktorému je možné jednoducho platiť uloženou kartou. Jej údaje sú v aplikácii Peňaženka Google na telefóne alebo tablete s operačným systémom Android alebo na počítači v prehliadači Chrome, do ktorého je užívateľ prihlásený. Google Pay je potom možné využívať pre bezkontaktnú (NFC) platbu na termináloch aj online na platobnej bráne.

Chargeback

Vrátenie peňažných prostriedkov strhnutých pri kartovej transakcii späť platcovi. Chargeback je uskutočnený vždy, keď plátca popiera, že vydal pokyn k platbe platobnou kartou alebo reklamuje dodanie tovaru alebo služby. Neprebieha z iniciatívy obchodníka, ale na základe podnetu od platcu.

Inline brána

Zobrazenie platobnej brány vo vyskakovacom okne nad stránkou e-shopu je možné vďaka iFrame. Výhodou je to, že zákazník po celú dobu platobného procesu neopúšťa e-shop. Toto zobrazenie platobnej brány je možné iba pre platbu kartou, pri ostatných platobných metódach je zákazník presmerovaný na novú stránku s platobnou bránou. Detaily pre technickú implementáciu riešení sú k dispozícii v API dokumentácii.

Inštalácia terminálu

Platobné terminály s dotykovou obrazovkou nevyžadujú žiadny technický úkon. Terminál obchodníkovi doručí kurier a potom ho stačí pripojiť k internetu pomocou WiFi alebo vložením dátovej SIM karty – podobne ako pri telefóne alebo tablete s operačným systémom Android.

Interchange++

Režim pre sadzobníky platobných brán podľa nariadení Európskeho parlamentu a rady EÚ 2015/751, niekedy uvádzané ako MIF++ alebo IF++. Výška transakčných poplatkov sa v ňom počíta z troch častí. Prvý je medzibankový poplatok pre banku, ktorá vydala kartu. Pre karty vydané spotrebiteľom v EÚ je jeho výška regulovaná na 0,2 % pre debetné karty a 0,3 % pre kreditné karty. U ostatných typov kariet jednotná výška stanovená nie je. Druhá časť býva označovaná ako scheme fee a ide o poplatok kartovým spoločnostiam Mastercard a VISA. Tretia časť poplatku náleží poskytovateľovi platobnej brány – tzv. acquirer fee pokrýva náklady na prevádzku brány a služby tretích strán.

kevin.

Startup, ktorý zjednodušuje platby pri zachovaní ich zabezpečenia. Zákazník vďaka prepojeniu kevina s bankou nemusí zadávať číslo karty, iba schvaľuje to, že banka poskytuje rozhranie pre nepriame založenie platobného príkazu a pre poskytnutie informácií o účte. Služba je pre kupujúceho jednoduchšia a pre obchodníka z pohľadu transakčných poplatkov lacnejšia než platby kartou, využívá Smernicu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2366 (PSD2).

Klientský portál

Zákaznícky webový portál, v ktorom si obchodníci môžu zobraziť všetky transakcie, ktoré prebehli na platobnej bráne alebo platobnom termináli v danom období, overiť stav platby, dohľadať vyúčtovanie, analyzovať dáta a exportovať ich do formátu CSV, spravovať užívateľa, ktorí môžu vidieť rôzne typy informácií o vašom obchode, alebo prevádzať technické nastavenia. Návod k obsluhe klientského portálu je k dispozícii v portáli podpory.

Mastercard

Spoločnosť, ktorá sprostredkúva platby kartou medzi vydavatelskými bankami a bankami obchodníkov. Jej karty prijíma platobná brána aj platobné terminály Comgate.

Mena

Určuje hodnotu peňazí na rôznych trhoch. Platobná brána Comgate podporuje 9 rôznych mien – EUR, CZK, PLN, HUF, USD, GBP, RON, NOK a SEK a je k dispozícii v 14 jazykoch. Platobný terminál Comgate prijíma platby v EUR a CZK.

NFC platba

Platba na platobnom termináli využívajúca technológiu NFC (Near Field Communication). Inak tiež bezkontaktná platba. Umožňuje previesť platbu platobnou kartou, mobilným telefónom alebo chytrými hodinkami jednoduchým priblížením k čítačke terminálu. Tá vytvorí elektromagnetické pole, vďaka nemu si zariadenia predávajú dáta. Na mobile a chytrých hodinkách prebieha platba kartami nahranými v aplikáciách ako Google Pay alebo Apple Pay.

Opakované platby

Opakované platby umožňujú automaticky strhávať peniaze zo zákazníkovho účtu potom, čo na platobnej bráne autorizuje prvú platbu a udelí súhlas k ďalším transakciám. Sú hradené z platobnej karty, obchodník má možnosť zvoliť ich výšku a interval. Využívajú sa napr. pre úhradu predplatného, webhostingu a pod. Zákazník sa pred uskutočnením platby zoznámi s podmienkami, a keď ich odsúhlasí, je presmerovaný v bráne na platbu kartou. Prvýkrát vyplní potrebné údaje, ďalšie platby prebiehajú do dojednanej doby bez nutnosti jeho ďalšej akcie. Z pohľadu obchodníka je funkcia dostupná na vyžiadanie, podlieha schváleniu Risk Managementu a vyžaduje drobné zmeny v integrácii a splnení požiadaviek kartových asociácií VISA a Mastercard. Presné inštrukcie nájdete na stránkach podpory.

PCI DSS

Súbor bezpečnostných požiadaviek a pravidel, ktoré obmedzujú riziká úniku dát držiteľov platobných kariet a kartových podvodov. Ich plnenie vyžadujú kartové asociácie VISA a Mastercard a platia medzinárodné pre organizácie, ktoré prenášajú alebo uchovávajú dáta o držiteľoch platobných kariet a kartových transakciách. Comgate má certifikáciu PCI DSS Level I od roku 2020.

Platobná brána

Riešenie, ktoré umožňuje obchodníkom na internete akceptovať platby rôznymi platobnými metódami. Zákazníkom aj prevádzkovateľom e-shopov ponúka vysoký komfort aj zabezpečenie platieb. Viac o funkciách, integrácii, administrácii aj použití platobnej brány Comgate nájdete na stránkach podpory.

Platobné inštitúcie

Licencia ČNB, na jej základe poskytuje Comgate svoje služby. Platí v celej EÚ bez obmedzenia objemov platieb. Spoločnosť Comgate na jej základe podlieha dohľadu ČNB a splňuje prísne kritéria pre nakladanie s platobnými údajmi.

Platobná karta

Kartu, ktorá slúži k prevádzaniu bezhotovostných platieb, vydávajú banky fyzickým a právnickým osobám. Platobná brána aj platobný terminál Comgate prijímajú spotrebiteľské a business karty VISA, VISA Electron, Mastercard a Maestro. Platba kartou je najbežnejšia platobná metóda v e-shopoch, transakčné poplatky za ňu sa líšia podľa toho, či ide o kartu spotrebiteľskú, business, alebo či bola vydaná v EÚ, či mimo EÚ. Ich výška sa ridi sadzobníkom platobnej brány a platobných terminálov.

Platobné metódy

Spôsoby, akými môže zákazník previesť platbu na platobnej bráne. Platobná brána Comgate ponúka širokú škálu platobných metód – platby kartou, bankové prevody, Apple Pay, Google Pay.

Platobný odkaz

Odkaz pre prevedenie platby, ktorý môže obchodník vygenerovať a odoslať zákazníkovi, ktorý zadal objednávku napríklad e-mailom, telefonicky, v chate alebo iným spôsobom mimo prostredie e-shopu. Využitie má aj v prípade, kedy je potrebné upraviť už zadanú objednávku. Platobný odkaz je možné vygenerovať v klientskom portáli.

Platobný terminál

Niekedy označovaný ako POS (Point Of Sale). Elektronické zariadenie, ktoré umožňuje prijímať platby kartou v kamenných prevádzkach. Platobné terminály Comgate podporujú bezkontaktné aj klasické platby kartami VISA a Mastercard, prostredníctvom Apple Pay a Google Pay, akceptujú aj elektronické stravenkové karty. Terminály majú dotykový displej, beží na nich operačný systém Android. Sú prenosné a k internetu sa pripájajú pomocou mobilných dát alebo WiFi.

Podpora Comgate

Portál, na ktorom obchodníci aj zákazníci nájdu podrobné informácie a návody ku všetkým produktom a službám Comgate.

Pokladničný systém

Zostava hardwaru a softwaru, ktorá slúži k zadávaniu predaja tovaru a služieb v kamenných prevádzkach. Platobný terminál Comgate umožňuje prepojenie na väčšinu bežných pokladničných systémov.

Predautorizácia

Dočasná blokácia finančných prostriedkov na účte držiteľa platobnej karty, ktorú je možné využívať napr. za účelom rezervácie tovaru a služieb alebo v prípade, kedy nie je vopred známa konečná výška transakcie. Maximálna doba blokácie je 7 dní, na základe pokynu e-shopu je možné dokončiť ju alebo ju zrušiť.

PSD2

Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2366 (Payment Services Directive) nadväzuje na predošlú smernicu z roku 2007. Smernica má za cieľ zlepšiť platobné služby, podporiť inovácie v platobnom sektore a pomáhať bankovým inštitúciám zavádzať nové technológie. Na základe tejto smernice vzniká nový štandard online platieb prevodom z medzi bankovými účtami, ktorému sa v skratke začalo hovoriť PSD2 platby.

QR platba

Spôsob platby, kedy kupujúci načíta v rozhraní mobilného bankovníctva QR kód, pomocou ktorého sa predvyplnia údaje k uskutočneniu bankového prevodu.  Hodí sa napríklad v prípade, že zákazník má platobnú bránu otvorenú na obrazovke počítača a chce použiť pre platbu mobilný telefón.

Refundácia

Vrátenie zaplatenej čiastky zákazníkovi v plnej alebo čiastočnej výške. Využíva sa napr. v situácii, kedy zákazník vracia tovar alebo službu vo štrnásť dňovej lehote, pri kompenzácii za nedodaný tovar, vrátenie zálohy apod. Platobná brána Comgate umožňuje refundovať platby uskutočnené všetkými platobnymi metódami a vo všetkých menách.

Reštart platby

Opakovanie platby, ktorú sa zákazníkovi nepodarilo dokončiť na prvý pokus, pomáha k zvýšeniu pomeru dokončených platieb. Platobná brána v takom prípade kupujúceho automaticky vyzve k novému pokusu o zaplatenie a ponúkne voľbu inej platobnej karty alebo odlišné platobné metódy.

Rizikové oblasti

Rizikové oblasti sú také oblasti podnikania, pre ktoré nie je platba kartou zakázaná, ale vyžadujú špeciálny prístup a vzťahujú sa na nich iné než štandardné obchodné podmienky. Platobné služby podliehajú regulácii ČNB, ministerstva financií a pravidlám kartových asociácií VISA a Mastercard.

Sodexo

Francúzska spoločnosť, ktorá prostredníctvom dcérskej spoločnosti Sodexo Pass ČR poskytuje darčekové poukážky a zamestnanecké benefity ako napr. stravenky. Patrí medzi stravenkové systémy, ktoré podporuje platobný terminál Comgate. Pre aktiváciu je potrebné dohodnúť obchodné podmienky a uzavrieť zmluvu priamo so stravenkovou spoločnosťou.

Storno platby

Zrušenie platby je funkcia platobnej brány a platobného terminálu. Využíva sa v prípadoch, kedy napr. klient v e-shope zruší objednávku, zákazník, ktorý zaplatil kartou na termináli, si nákup rozmyslel, alebo obsluha terminálu zadá chybnú čiastku platby. Pre úspešné stornovanie platby na bráne platí, že jej stav musí byť „očakávaná“. Už zaplatenú platbu je možné vrátiť iba refundáciou. Na termináli je možné stornovať poslednú úspešne uskutočnenú transakciu.

Stravenkové karty

Platobný terminál Comgate môže akceptovať aj elektronické stravenky. Pre ich aktiváciu je potrebné v prvom kroku kontaktovať príslušného vydávateľa, dohodnúť obchodné podmienky a uzavrieť zmluvu. Terminál podporuje karty Benefit Plus, Chèque Déjeuner (UP), Edenred – Ticket Restaurant, Gusto Karta, Lidl a Sodexo.

Transakčný poplatok

Poplatok, ktorý je strhávaný z každej transakcie na platobnej bráne a platobnom termináli. Pokrýva náklady na prevádzku brány, resp. terminálu, zahŕňa aj poplatky kartových asociácií VISA a Mastercard a poplatky banke, ktorá vydala kartu. Môže sa skladať z fixnej a percentuálnej časti, jeho výška sa líši pre jednotlivé platobné metódy aj podľa obratu obchodu a vychádza zo sadzobníku platobnej brány a sadzobníku platobných terminálov.

Účtovný systém

Účtový systém, je program, ktorý obchodníkom pomáha viesť účtovníctvo. Platobná brána aj terminály Comgate sú prepojené na všetky bežné účtovné systémy, transakcie sa do nich importujú jednoducho na klik, prípadne pomocou výpisov vo formáte ABO.

Urgencia platby

Obchodník môže zákazníkovi pripomenúť doposiaľ neuhradenú objednávku pomocou platobného odkazu, ktorý vygeneruje v klientskom portáli.

Uzávierka/medzisúčet

Uzávierka sa uskutočňuje na platobnom termináli na konci pracovného dňa pre kontrolu skutočného stavu prevedených transakcií. Po jej uskutočnení dôjde k vynulovaniu a každá ďalšia transakcia sa premietne do nové uzávierky. K overeniu súčtu transakcií slúži tiež medzisúčet. Ten vytlačí transakcie od poslednej uzávierky. Rozdiel medzi medzisúčtom a uzávierkou je v tom, že pri medzisúčte nedochádza k vynulovaniu, a medzi dvoma uzávierkami tak je možné uskutočniť ľubovoľný počet medzisúčtov.

Variabilný symbol

Unikátne číslo, ktoré slúži k identifikácii jednotlivých platieb v účtovníctve. Na platobnom termináli je možné zadať ho ručne pre každú platbu. Na platobnej bráne je variabilný symbol súčasťou dát predávaných z e-shopu pri založení platby.

VISA

Spoločnosť, ktorá sprostredkúva platby kartou medzi vydavateľskými bankami a bankami obchodníkov. Jej karty prijíma platobná brána aj platobné terminály Comgate.

Vyúčtovanie

Platby zákazníkov sú na účet e-shopu prevádzané každý všedný deň po odčítaní transakčných poplatkov v jednej súhrnnej čiastke. Súčasťou denného vyúčtovania je rozpis transakcií v troch druhoch formátu (CSV, ABO a PDF). Všetky denné výpisy sú k stiahnutiu v klientskom portáli, zároveň je možné stiahnuť si ich pomocou API.

Každý 6. deň v mesiaci sa generuje mesačné vyúčtovanie za predchádzajúci mesiac. Je k dispozícii v Klientskom portáli a obsahuje prehľad všetkých denných prevodov na obchodníkov bankový účet a prehľad denných výpisov za daný mesiac.

Zakázané oblasti

Zoznam oblastí podnikania, v ktorých je zakázána platba kartou. Zoznam vychádza z pravidiel kartových asociácií VISA a Mastercard. 

Zapamätanie karty

Funkcie platobnej brány, ktoré zákazníkovi s každým ďalším nákupom v tom istom e-shope ušetrí opätovné vypisovanie kartových dát. Z pohľadu obchodníka je vhodné ponúknuť túto možnosť v prípade, že zákazník v jeho obchode nakupuje pravidelne. Funkcia zapamätania karty je dostupná na vyžiadanie, uloženie kartových dát podlieha požiadavkám kartových asociácií VISA a Mastercard.