Sadzobník pre platobný terminál

spoločnosti ComGate Payments, a.s. platný od 1. 10. 2021. 

Terminály dodáváme pro provozovny v České republice.

POS platobný terminál je zariadenie, ktoré slúži pre platby kartou VISA, Mastercard, elektronickou stravovacou kartou alebo cez aplikáciu Google Pay a Apple Pay.

Pre stanovenie základnej sadzby, mesačného poplatku a ostatných poplatkov sa objem transakcií za terminál a brány spočítajú dokopy.

Základná sadzba

Mesačný objem transakcií

do 4 tis. EUR

4 - 12 tis. EUR

nad 12 tis. EUR

Spotrebiteľské karty VISA a Mastercard vydané v EU

0,99 %

+ 0 EUR

0,89 %

+ 0 EUR

0,79 %

+ 0 EUR

Transakčný poplatok je ztrhávaný z každej platby. V priebehu mesiacu je účtovaná základna sadzba 0,99 %. Pokiaľ súčet objemu transakcií na platobnej bráne a terminále prekročí 4 tis. EUR za mesiac, vo vyúčtovaní za daný mesiac je klientovi priznaný bonus podľa nižšej percentuálnej sadzby.

Spotrebiteľské karty VISA a Mastercard vydané v EU sú pre účely tohto sadzobníku výhradne platobné karty, ktoré sú predmetom regulácie EU - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EU 2015/751 o medzibankových poplatkov za kartovú platobnú transakciu. Tieto karty zahŕňajú všetky obyvklé debetné a kreditné karty vydávané občanom v Českej republike a ďalších zemí EU. Do tejto skupiny nepatria napríklad stravovacie karty, predplatené platobné karty, platobné karty vydané podnikateľom a firmám

Prenájom platobného terminálu

Mesačný objem transakcií

do 4 tis. EUR

4 - 12 tis. EUR

nad 12 tis. EUR

Mesačný poplatok

10 EUR

6 EUR

0 EUR

Pre výpočet ceny prenájmu platobného terminálu sa objem transakcií za terminál a bránu spočítajú dokopy. U viac než jedného platobného terminálu je cena prenájmu stanovená tak, že celkový objem transakcií na bráne a terminále je vydelený počtom prenajatých terminálov. Výsledná hodnota určuje poplatok za prenájom každého jedného platobného terminálu. 

Stravovacie a benefitné karty

Mesačný objem transakcií

do 4 tis. EUR

4 - 12 tis. EUR

nad 12 tis. EUR

Ticket Restaurant (Edenred), Chèque Déjeuner (Up Česká republika)

1,80 % + 0 EUR

1,70 % + 0 EUR

1,60 % + 0 EUR

Naša stravenka (Lidl)

2,70 % + 0 EUR

2,60 % + 0 EUR

2,50 % + 0 EUR

Benefit Plus

5,20 % + 0 EUR

5,10 % + 0 EUR

5,00 % + 0 EUR

GastroCard (Sodexo), Gusto Karta

Sadzba podľa zmluvy medzi obchodníkom
a prevádzkovateľ stravovacieho systému

Ostatné poplatky

Zriadenie služby

0 EUR

Prevod peňazí na bankový účet klienta denne

0 EUR

Poplatok za prevod financií v EUR (SEPA platby)

0 EUR

Zrušenie služby

0 EUR

Sim s dátovým tarifom, mesačný poplatok

4 EUR

Refundácia (vrátenie financií Platcovi na žiadosť klienta)

0,08 EUR

Chargeback (vynútené vrátenie financií Platcovi na základe sťažnosti od Platcu)

40 EUR

Ostatné platobné karty

Mesačný objem transakcií

do 4 tis. EUR

4 - 12 tis. EUR

nad 12 tis. EUR

Spotrebiteľské karty VISA a Mastercard vydané mimo EU

1,37 % + 0,2 EUR

1,27 % + 0,2 EUR

1,17 % + 0,2 EUR

Ostatné karty VISA a Mastercard vydané v EU

2,37 % + 0 EUR

2,27 % + 0 EUR

2,17 % + 0 EUR

Ostatné karty VISA a Mastercard vydané mimo EU

2,97 % + 0,2 EUR

2,87 % + 0,2 EUR

2,77 % + 0,2 EUR

V případě platby kartou vydanou v zemích mimo EU v měně Kč, budeme místo 0,2 EUR účtovat fixní poplatek 5 CZK.

V súladu s nariadením Euróského parlamentu a rady EU 2015/751 zo dňa 29. 4. 2015 o medzibankových poplatkoch za kartovú bankovú transakciu ponúkame aj poplatky za platby kartou VISA, VISA Electron, MasterCard, Maestro a Interchange++. Sadzobník v rozpadu nájdete tu.

Chcete sa spýtať? 

Sme online v pracovné dni od 08:00 do 20:00. Na Vaše otázky odpovieme obratom.

Ikona e-mail

poslať e-mail
podpora@comgate.sk

chat

zahájiť
online chat

Chcete sa spýtať? 

Sme online v pracovné dni od 08:00 do 20:00. Na Vaše otázky odpovieme obratom.

Ikona e-mail

poslať e-mail
podpora@comgate.sk