Sadzobník pre platobný terminál

spoločnosti ComGate Payments, a.s. platný od 1. 10. 2021. 

Terminály dodáváme pro provozovny v České republice.

POS platobný terminál je zariadenie, ktoré slúži pre platby kartou VISA, Mastercard, elektronickou stravovacou kartou alebo cez aplikáciu Google Pay a Apple Pay.

Pre stanovenie základnej sadzby, mesačného poplatku a ostatných poplatkov sa objem transakcií za terminál a brány spočítajú dokopy.

Základná sadzba

Mesačný objem transakcií

do 4 tis. EUR

4 - 12 tis. EUR

nad 12 tis. EUR

Spotrebiteľské karty VISA a Mastercard vydané v EU

0,99 %

+ 0 EUR

0,89 %

+ 0 EUR

0,79 %

+ 0 EUR

Transakčný poplatok je ztrhávaný z každej platby. V priebehu mesiacu je účtovaná základna sadzba 0,99 %. Pokiaľ súčet objemu transakcií na platobnej bráne a terminále prekročí 4 tis. EUR za mesiac, vo vyúčtovaní za daný mesiac je klientovi priznaný bonus podľa nižšej percentuálnej sadzby.

Spotrebiteľské karty VISA a Mastercard vydané v EU sú pre účely tohto sadzobníku výhradne platobné karty, ktoré sú predmetom regulácie EU - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EU 2015/751 o medzibankových poplatkov za kartovú platobnú transakciu. Tieto karty zahŕňajú všetky obyvklé debetné a kreditné karty vydávané občanom v Českej republike a ďalších zemí EU. Do tejto skupiny nepatria napríklad stravovacie karty, predplatené platobné karty, platobné karty vydané podnikateľom a firmám

Prenájom platobného terminálu

Mesačný objem transakcií

do 4 tis. EUR

4 - 12 tis. EUR

nad 12 tis. EUR

Mesačný poplatok

10 EUR

6 EUR

0 EUR

Pre výpočet ceny prenájmu platobného terminálu sa objem transakcií za terminál a bránu spočítajú dokopy. U viac než jedného platobného terminálu je cena prenájmu stanovená tak, že celkový objem transakcií na bráne a terminále je vydelený počtom prenajatých terminálov. Výsledná hodnota určuje poplatok za prenájom každého jedného platobného terminálu. 

Stravovacie a benefitné karty

Mesačný objem transakcií

do 4 tis. EUR

4 - 12 tis. EUR

nad 12 tis. EUR

Ticket Restaurant (Edenred), Chèque Déjeuner (Up Česká republika)

1,80 % + 0 EUR

1,70 % + 0 EUR

1,60 % + 0 EUR

Naša stravenka (Lidl)

2,70 % + 0 EUR

2,60 % + 0 EUR

2,50 % + 0 EUR

Benefit Plus

5,20 % + 0 EUR

5,10 % + 0 EUR

5,00 % + 0 EUR

GastroCard (Sodexo), Gusto Karta

Sadzba podľa zmluvy medzi obchodníkom
a prevádzkovateľ stravovacieho systému

Ostatné poplatky

Zriadenie služby

0 EUR

Prevod peňazí na bankový účet klienta denne

0 EUR

Poplatok za prevod financií v EUR (SEPA platby)

0 EUR

Zrušenie služby

0 EUR

Sim s dátovým tarifom, mesačný poplatok

4 EUR

Refundácia (vrátenie financií Platcovi na žiadosť klienta)

0,08 EUR

Chargeback (vynútené vrátenie financií Platcovi na základe sťažnosti od Platcu)

40 EUR

Odkup platobného terminálu (1 ks, bez DPH)

249 EUR

Ostatné platobné karty

Mesačný objem transakcií

do 4 tis. EUR

4 - 12 tis. EUR

nad 12 tis. EUR

Spotrebiteľské karty VISA a Mastercard vydané mimo EU

1,37 % + 0,2 EUR

1,27 % + 0,2 EUR

1,17 % + 0,2 EUR

Ostatné karty VISA a Mastercard vydané v EU

2,37 % + 0 EUR

2,27 % + 0 EUR

2,17 % + 0 EUR

Ostatné karty VISA a Mastercard vydané mimo EU

2,97 % + 0,2 EUR

2,87 % + 0,2 EUR

2,77 % + 0,2 EUR

V případě platby kartou vydanou v zemích mimo EU v měně Kč, budeme místo 0,2 EUR účtovat fixní poplatek 5 CZK.

V súladu s nariadením Euróského parlamentu a rady EU 2015/751 zo dňa 29. 4. 2015 o medzibankových poplatkoch za kartovú bankovú transakciu ponúkame aj poplatky za platby kartou VISA, VISA Electron, MasterCard, Maestro a Interchange++. Sadzobník v rozpadu nájdete tu.

Chcete sa spýtať? 

Sme online v pracovné dni od 08:00 do 20:00. Na Vaše otázky odpovieme obratom.

Ikona e-mail

poslať e-mail
podpora@comgate.sk

Ikona chat

zahájiť
online chat

Chcete sa spýtať? 

Sme online v pracovné dni od 08:00 do 20:00. Na Vaše otázky odpovieme obratom.

Ikona e-mail

poslať e-mail
podpora@comgate.sk