Sadzobník pre platobný terminál

spoločnosti ComGate Payments, a.s. platný od 16. 9. 2022. 

Terminály dodáváme pre obchody a služby na území Českej republiky.

Platby kartou

Služba zahŕňa platby kartou VISA či Mastercard vrátane Google Pay a Apple Pay.

Mesačný objem transakcií

do 2 tis. EUR

2 - 8 tis. EUR

nad 8 tis. EUR

Spotrebiteľské karty VISA a Mastercard vydané v EÚ

0,79 %

+ 0,06 EUR

0,69 %

+ 0,05 EUR

0,59 %

+ 0,04 EUR

Ostatné karty VISA a Mastercard vydané v EÚ 2,27 % + 0,04 EUR 2,17 % + 0,04 EUR 2,07 % + 0,04 EUR
Spotrebiteľské karty VISA a Mastercard vydané mimo EÚ 1,37 % + 0,2 EUR 1,27 % + 0,2 EUR 1,17 % + 0,2 EUR
Ostatné karty VISA a Mastercard vydané mimo EÚ 2,97 % + 0,2 EUR 2,87 % + 0,2 EUR 2,77 % + 0,2 EUR

Sadzby Comgate sú úplné a konečné, na rozdiel od konkurenčných ponúk, v ktorých sú často uvádzané iba orientačné ceny a skutočne účtovaná cena môže byť vyššia. Vysvetlenie rozdielu typu cenníkov nájdete v článku tu.

Stravovacie a benefitné karty

Mesačný objem transakcií

do 2 tis. EUR

2 - 8 tis. EUR

nad 8 tis. EUR

Ticket Restaurant (Edenred), Chèque Déjeuner (Up Česká republika)

1,80 % + 0 EUR

1,70 % + 0 EUR

1,60 % + 0 EUR

Naša stravenka (Lidl)

2,70 % + 0 EUR

2,60 % + 0 EUR

2,50 % + 0 EUR

Benefit Plus

5,20 % + 0 EUR

5,10 % + 0 EUR

5,00 % + 0 EUR

GastroCard (Sodexo), Gusto Karta

Sadzba podľa zmluvy medzi obchodníkom
a prevádzkovateľom stravovacieho systému

Prenájom platobného terminálu

Mesačný objem transakcií

do 2 tis. EUR

nad 2 tis. EUR

Mesačný poplatok

10 EUR

0 EUR

Pri viac než jednom platobnom termináli je cena prenájmu stanovená tak, že celkový objem transakcií je vydelený počtom prenajatých terminálov. Ak je výsledná hodnota vyššia ako 2 tis. EUR, prenájom terminálov je zadarmo. V opačnom prípade sa účtuje poplatok za každý prenajatý terminál.

Ostatné poplatky

Zriadenie služby

0 EUR

Prevod peňazí na bankový účet klienta denne

0 EUR

Poplatok za prevod financií v EUR (SEPA platby)

0 EUR

Zrušenie služby

0 EUR

SIM s dátovým tarifom, mesačný poplatok

4 EUR

Refundácia (vrátenie financií Platcovi na žiadosť klienta)

0,08 EUR

Chargeback (vynútené vrátenie financií Platcovi na základe sťažnosti od Platcu)

40 EUR

Odkup platobného terminálu (1 ks, bez DPH)

249 EUR

Transakčný poplatok je strhávaný priebežne z každej platby. V priebehu mesiaca je účtovaná základná sadzba 0,79 % + 0,06 EUR. Ak mesačný objem transakcií prekročí hodnotu 2 tis. EUR, vo vyúčtovaní za daný mesiac je klientovi pripísaný bonus zodpovedajúci rozdielu sadzieb medzi základným pásmom (do 2 tis. EUR) a vyšším pásmom podľa skutočného objemu transakcií klienta.

Pre stanovenie základnej sadzby, mesačného poplatku a ostatných poplatkov sa objemy transakcií na platobných termináloch a na platobnej bráne sčítajú.

Spotrebiteľské karty VISA a Mastercard vydané v EÚ sú na účely tohto sadzobníka výhradne platobné karty, ktoré sú predmetom regulácie EÚ - nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2015/751 o výmenných poplatkoch za platobné transakcie viazané na kartu. Tieto karty zahŕňajú všetky obvyklé debetné a kreditné karty vydávané občanom v Českej republike a ďalších krajinách EÚ. Do tejto skupiny nepatria napríklad stravovacie karty, predplatené platobné karty, platobné karty vydané podnikateľom a firmám.

V prípade odkúpenia platobného terminálu Klient neplatí mesačné poplatky za prenájom tohto terminálu. Ak mesačný objem transakcií na odkúpenom termináli presiahne 2 tis. EUR, bude Klientovi za každý takýto mesiac pripísaná čiastka 10 EUR ako bonus. Pri viac ako jednom platobnom termináli je bonus pripísaný v prípade, ak priemerný mesačný objem transakcií na odkúpených termináloch je vyšší ako 2 tis EUR. Nárok na mesačný bonus platí do okamihu, kedy celková výška vyplatených bonusov dosiahne výšku obstarávacej ceny terminálu bez DPH, najdlhšie však počas 24 mesiacov od dátumu odkúpenia terminálu.

Pre platby v iných menách ako EUR budú poplatky účtované v príslušnej mene. Pre poplatok 0,20 EUR bude účtované 5 CZK, pre poplatok 0,08 EUR bude účtované 2 CZK, pre poplatok 0,06 EUR bude účtované 1,50 CZK, pre poplatok 0,05 EUR bude účtované 1,20 CZK, pre poplatok 0,04 EUR bude účtované 1 CZK, pre poplatok 0,04 EUR bude účtované 0,9 CZK.

Sadzobník platobných terminálov v PDF.

Chcete sa opýtať? 

Sme online v pracovných dňoch od 08:00 do 20:00. Na vaše otázky odpovieme obratom.

Ikona e-mail

poslať e-mail
podpora@comgate.sk

Ikona telefón

spustiť
online chat