Sadzobník pre platobný terminál

spoločnosti ComGate Payments, a.s. platný od 1. 5. 2022

Terminály dodáváme pre obchody a služby na území Českej republiky.

Základná sadzba

Mesačný objem transakcií

do 2 tis. EUR

2 - 8 tis. EUR

nad 8 tis. EUR

Spotrebiteľské karty VISA a Mastercard vydané v EÚ

0,79 %

+ 0,06 EUR

0,69 %

+ 0,05 EUR

0,59 %

+ 0,04 EUR

Transakčný poplatok je strhávaný priebežne z každej platby. V priebehu mesiaca je účtovaná základná sadzba 0,79% + 0,06 EUR. Ak mesačný objem transakcií prekročí hodnotu 2 tis. EUR, vo vyúčtovaní za daný mesiac je klientovi pripísaný bonus zodpovedajúci rozdielu sadzieb medzi základným pásmom (do 2 tis. EUR) a vyšším pásmom podľa skutočného objemu transakcií klienta.

Spotrebiteľské karty VISA a Mastercard vydané v EÚ sú na účely tohto sadzobníka výhradne platobné karty, ktoré sú predmetom regulácie EÚ - nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2015/751 o výmenných poplatkoch za platobné transakcie viazané na kartu. Tieto karty zahŕňajú všetky obvyklé debetné a kreditné karty vydávané občanom v Slovenskej republike a ďalších krajinách EÚ. Do tejto skupiny nepatria napríklad stravovacie karty, predplatené platobné karty, platobné karty vydané podnikateľom a firmám.

Prenájom platobného terminálu

Mesačný objem transakcií

do 2 tis. EUR

nad 2 tis. EUR

Mesačný poplatok

10 EUR

0 EUR

Pri viac než jednom platobnom termináli je cena prenájmu stanovená tak, že celkový objem transakcií je vydelený počtom prenajatých terminálov. Ak je výsledná hodnota vyššia ako 2 tis. EUR, prenájom terminálov je zdarma. V opačnom prípade sa účtuje poplatok za každý prenajatý terminál.

Stravovacie a benefitné karty

Mesačný objem transakcií

do 2 tis. EUR

2 - 8 tis. EUR

nad 8 tis. EUR

Ticket Restaurant (Edenred), Chèque Déjeuner (Up Česká republika)

1,80 % + 0 EUR

1,70 % + 0 EUR

1,60 % + 0 EUR

Naša stravenka (Lidl)

2,70 % + 0 EUR

2,60 % + 0 EUR

2,50 % + 0 EUR

Benefit Plus

5,20 % + 0 EUR

5,10 % + 0 EUR

5,00 % + 0 EUR

GastroCard (Sodexo), Gusto Karta

Sadzba podľa zmluvy medzi obchodníkom
a prevádzkovateľom stravovacieho systému

Ostatné poplatky

Zriadenie služby

0 EUR

Prevod peňazí na bankový účet klienta denne

0 EUR

Poplatok za prevod financií v EUR (SEPA platby)

0 EUR

Zrušenie služby

0 EUR

SIM s dátovým tarifom, mesačný poplatok

4 EUR

Refundácia (vrátenie financií Platcovi na žiadosť klienta)

0,08 EUR

Chargeback (vynútené vrátenie financií Platcovi na základe sťažnosti od Platcu)

40 EUR

Odkup platobného terminálu (1 ks, bez DPH)

249 EUR

V prípade odkúpenia platobného terminálu Klient neplatí mesačné poplatky za prenájom tohto terminálu. Ak mesačný objem transakcií na odkúpenom termináli presiahne 2 tis. EUR, bude Klientovi za každý takýto mesiac pripísaná čiastka 10 EUR ako bonus. Pri viac ako jednom platobnom termináli je bonus pripísaný v prípade, ak priemerný mesačný objem transakcií na odkúpených termináloch je vyšší ako 2 tis EUR. Nárok na mesačný bonus platí do okamihu, kedy celková výška vyplatených bonusov dosiahne výšku obstarávacej ceny terminálu bez DPH, najdlhšie však počas 24 mesiacov od dátumu odkúpenia terminálu.

Ostatné platobné karty

Mesačný objem transakcií

do 2 tis. EUR

2 - 8 tis. EUR

nad 8 tis. EUR

Spotrebiteľské karty VISA a Mastercard vydané mimo EÚ

1,37 % + 0,2 EUR

1,27 % + 0,2 EUR

1,17 % + 0,2 EUR

Ostatné karty VISA a Mastercard vydané v EÚ

2,27 % + 0,4 EUR

2,17 % + 0,04 EUR

2,07 % + 0,04 EUR

Ostatné karty VISA a Mastercard vydané mimo EÚ

2,97 % + 0,2 EUR

2,87 % + 0,2 EUR

2,77 % + 0,2 EUR

Pre platby v iných menách ako EUR budú poplatky účtované v príslušnej mene. Pre poplatok 0,20 EUR bude účtované 5 CZK, pre poplatok 0,08 EUR bude účtované 2 CZK, pre poplatok 0,06 EUR bude účtované 1,50 CZK, pre poplatok 0,05 EUR bude účtované 1,20 CZK, pre poplatok 0,04 EUR bude účtované 1 CZK, pre poplatok 0,04 EUR bude účtované 0,9 CZK.

Pre stanovenie základnej sadzby, mesačného poplatku a ostatných poplatkov sa objemy transakcií na platobných termináloch a na platobnej bráne sčítajú.

Sadzobník platobných terminálov v PDF.

Čo získate zdarma?

ikona šipka

Inštalácia a napojenie na pokladničné systémy

prevod

Prevod prostriedkov na váš bankový účet denne

obalka

Napojenie na účtovné systémy a exporty dát

kalendar

Zrušenie služby kedykoľvek bez sankcií online

Chcete sa spýtať? 

Sme online v pracovné dni od 08:00 do 20:00. Na vaše otázky odpovieme obratom.

Ikona e-mail

poslať e-mail
podpora@comgate.sk

Ikona telefón

spustiť
online chat