Sadzobník platobnej brány

spoločnosti ComGate Payments, a.s. platný od 16. 9. 2022.

Platba kartou

Služba zahŕňa platby kartou VISA či Mastercard vrátane Google Pay a Apple Pay.

Základná sadzba

do 2 tis. EUR

2 - 8 tis. EUR

nad 8 tis. EUR

Spotrebiteľské karty VISA a Mastercard vydané v EÚ

0,79 %

+ 0,1 EUR

0,69 %

+ 0,09 EUR

0,59 %

+ 0,08 EUR

Ostatné karty VISA a Mastercard vydané v EÚ 2,27 % + 0,04 EUR 2,17 % + 0,04 EUR 2,07 % + 0,04 EUR
Spotrebiteľské karty VISA a Mastercard vydané mimo EÚ 2,37 % + 0,2 EUR 2,27 % + 0,2 EUR 2,17 % + 0,2 EUR
Ostatné karty VISA a Mastercard vydané mimo EÚ 2,97 % + 0,2 EUR 2,87 % + 0,2 EUR 2,77 % + 0,2 EUR

Sadzby Comgate sú úplné a konečné, na rozdiel od konkurenčných ponúk, v ktorých sú často uvádzané iba orientačné ceny a skutočne účtovaná cena môže byť vyššia. Vysvetlenie rozdielu typu cenníkov nájdete v článku tu.

Bankové prevody

Platby prevodom z bankového účtu vrátane platobných tlačidiel, QR alebo PSD2 služieb.

Mesačný objem transakcií

do 2 tis. EUR

2 - 8 tis. EUR

nad 8 tis. EUR

Bankové prevody v Česku 0,79 % + 2,4 CZK 0,69 % + 2,1 CZK 0,59 % + 1,8 CZK
Bankové prevody na Slovensku 1,25 % + 0,2 EUR 1,15 % + 0,2 EUR 1,05 % + 0,2 EUR
Bankové prevody v Poľsku 1,25 % + 0,8 PLN 1,15 % + 0,8 PLN 1,05 % + 0,8 PLN

Odložené platby v Česku

Kupujúci si odloží platbu o 14 až 50 dní na náklady poskytovateľa služby. Predajca obdrží platbu v plnej výške na účet obratom, tak ako pri platbe kartou. Riziko nezaplatenia zo strany kupujúceho nesie plne poskytovateľ služby.

Mesačný objem transakcií

do 2 tis. EUR

2 - 8 tis. EUR

nad 8 tis. EUR

Twisto, Skip Pay, Platím pak 0,59 % + 0 EUR 0,49 % + 0 EUR 0,39 % + 0 EUR

Platby na tri splátky v Česku

Kupujúci uhradí prvú splátku vo výške jednej tretiny nákupu pri objednaní tovaru a ďalšie dve splátky v dvoch nasledujúcich mesiacoch. Predajca obdrží platbu v plnej výške na účet obratom, tak ako pri platbe kartou. Riziko nezaplatenia zo strany kupujúceho nesie plne poskytovateľ služby

Mesačný objem transakcií

do 2 tis. EUR

2 - 8 tis. EUR

nad 8 tis. EUR

Twisto, Skip Pay, Essox 2,09 % + 0 EUR 1,99 % + 0 EUR 1,89 % + 0 EUR

Nákup na splátky v Česku

Kupujúci bude platiť za tovar v mesačných splátkach. Predajca obdrží platbu na účet obratom, tak ako pri platbe kartou. Riziko nezaplatenia zo strany kupujúceho nesie plne poskytovateľ služby

Percentná sadzba

Fixný poplatok

Cofidis 0,0 % 0 Kč

Poplatok za prevádzku platobnej brány

Mesačný objem transakcií

do 2 tis. EUR

nad 2 tis. EUR

Mesačný poplatok

6 EUR

0 EUR

Mesačný poplatok za prevádzku platobnej brány je účtovaný bez ohľadu na počet e-shopov klienta. Pre klientov s platbami v CZK môže byť mesačný poplatok účtovaný vo výške 149 CZK namiesto 6 EUR.
 

Zriadenie služby

0 EUR

Prevod peňazí na bankový účet klienta denne

0 EUR

Poplatok za prevod prostriedkov v EUR (SEPA platby)

0 EUR

Zrušenie platobnej brány

0 EUR

Platba 100 % čiastky platby na účet klienta a fakturácia poplatku raz do mesiaca (percento z transakcie)

0,1 %

Refundácia (vrátenie peňažných prostriedkov Platcu na žiadosť klienta)

0,08 EUR

Chargeback (vynútené vrátenie peňažných prostriedkov Platcovi na základe sťažnosti od Platcu) 

40 EUR

Transakčný poplatok je strhávaný priebežne z každej platby. V priebehu mesiaca je účtovaná základná sadzba 0,79 % + 0,1 EUR. Ak mesačný objem transakcií prekročí hodnotu 2 tis. EUR, vo vyúčtovaní za daný mesiac je klientovi pripísaný bonus zodpovedajúci rozdielu sadzieb medzi základným pásmom (do 2 tis. EUR) a vyšším pásmom podľa skutočného objemu transakcií klienta.

Spotrebiteľské karty VISA a Mastercard vydané v EÚ sú na účely tohto sadzobníka výhradne platobné karty, ktoré sú predmetom regulácie EÚ - nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/751 z 29. apríla 2015 o výmenných poplatkoch za platobné transakcie viazané na kartu. Tieto karty zahŕňajú všetky obvyklé debetné a kreditné karty vydávané občanom v Českej republike a ďalších zemí EÚ. Do tejto skupiny nepatria napríklad stravovacie karty, predplatené platobné karty, platobné karty vydané podnikateľom a firmám.

Pre platby v iných menách ako EUR budú poplatky účtované v príslušnej mene.

Pre poplatok 0,20 EUR bude účtované 5 CZK, 0,25 USD, 0,20 GBP, 1 PLN, 70 HUF, 1,50 HRK, 1 RON, 2,10 NOK a 2 SEK. Pre poplatok 0,10 EUR bude účtované 2,40 CZK, 0,12 USD, 0,10 GBP, 0,48 PLN, 34 HUF, 0,72 HRK, 0,48 RON, 1 NOK a 0,96 SEK. Pre poplatok 0,09 EUR bude účtované 2,10 CZK, 0,11 USD, 0,08 GBP, 0,42 PLN, 29 HUF, 0,63 HRK, 0,42 RON, 0,88 NOK a 0,84 SEK. Pre poplatok 0,08 EUR bude účtované 2 CZK, 0,09 USD, 0,07 GBP, 0,36 PLN, 25 HUF, 0,54 HRK, 0,36 RON, 0,76 NOK a 0,72 SEK. Pre poplatok 0,04 EUR bude účtované 1 CZK, 0,05 USD, 0,04 GBP, 0,20 PLN, 14 HUF, 0,30 HRK, 0,20 RON, 0,42 NOK a 0,40 SEK.

Pre stanovenie základnej sadzby, mesačného poplatku a ostatných poplatkov sa objemy transakcií na platobných termináloch a na platobnej bráne sčítajú.

Sadzobník platobnej brány v PDF.

Chcete sa opýtať? 

Sme online v pracovných dňoch od 08:00 do 20:00. Na vaše otázky odpovieme obratom.

Ikona e-mail

poslať e-mail
podpora@comgate.sk

Ikona telefón

spustiť
online chat