Sadzobník platobnej brány

spoločnosti ComGate Payments, a.s. platný od 1. 4. 2020.

Platobná brána je služba, ktorá slúži na vykonávanie platieb za tovar a služby v prostredí internetu, umožňuje platby kartou a platby platobnými tlačidlami vybraných bánk. Platobná brána umožňuje platby v menách: EUR, CZK, PLN, HUF, USD, GBP, HRK,, RON, NOK a SEK.

Základná sadzba

Mesačný objem transakcií

do 4 tis. EUR

4 - 20 tis. EUR

20 - 120 tis. EUR

Spotrebiteľské karty VISA a Mastercard vydané v EU
a online bankové prevody v Českej republike

0,99 % + 0 EUR

0,89 % + 0 EUR

0,79 % + 0 EUR

Správa platobnej brány, mesačný poplatok

6 EUR

4 EUR

0 EUR

Pre výpočet cenového pásma sa objemy všetkých transakcií na platobnej bráne a platobných termináloch sčítajú. Pokiaľ nebolo dohodnuté inak, potom pre objem transakcií vyššie ako 120 tis. EUR / mes. Platia poplatky ako u najvyššieho pásma 20 - 120 tis. EUR

Spotrebiteľské karty VISA a Mastercard vydané v EÚ sú na účely tohto sadzobníka výhradne platobné karty, ktoré sú predmetom regulácie EÚ - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2015/751 o výmenných poplatkoch za kartové platobné transakcie. Tieto karty zahŕňajú všetky obvyklé debetné a kreditné karty vydávané občanom v Českej republike a ďalších krajinách EÚ. Do tejto skupiny nepatria napríklad stravovacie karty, predplatené platobné karty, platobné karty vydávané podnikateľom a firmám.
 

Ďalšie platobné metody

Mesačný objem transakcií

do 4 tis. EUR

4 - 20 tis. EUR

20 - 120 tis. EUR

Ostatné karty VISA a Mastercard vydané v EU
a platebné karty Diners, JCB, UnionPay

2,37 % + 0 EUR

2,27 % + 0 EUR

2,17 % + 0 EUR

Odložená platba v ČR

0,59 % + 0 EUR

0,49 % + 0 EUR

0,39 % + 0 EUR

Online bankové prevody na Slovensku

1,25 % + 0,2 EUR

1,15 % + 0,2 EUR

1,05 % + 0,2 EUR

Online bankové prevody v Poľsku

1,25 % + 0,8 PLN

1,15 % + 0,8 PLN

1,05 % + 0,8 PLN

Ostatné poplatky

Zriadenie platobnej brány

0 EUR

Prevod peňazí na bankový účet klienta denne

0 EUR

EET v platobnej bráne

0 EUR

Zrušenie platobnej brány

0 EUR

Poplatok za prevod prostriedkov v EUR (SEPA platby)

0 EUR

Platba 100% sumy platby na účet Klienta a fakturácia poplatkov raz za mesiac (percento z transakcie)

0,1 %

Garantované pripísanie platby na bankový účet Klienta D + 1 (percento z transakcie), podlieha schváleniu

0,2 %

Refundácia (vrátenie peňazí Platiteľa na žiadosť klienta)

0,08 EUR

Chargeback (vynútené vrátenie peňažných prostriedkov Platiteľa na základe sťažnosti od Platcu)

40 EUR

Platby kartou vydané mimo EU

Mesačný objem transakcií

do 4 tis. EUR

4 - 20 tis. EUR

20 - 120 tis. EUR

Spotrebiteľské karty Visa a Mastercard vydané mimo EU

2,37 % + 0,2 EUR

2,27 % + 0,2 EUR

2,17 % + 0,2 EUR

Ostatné karty VISA a Mastercard vydané mimo EU

2,97 % + 0,2 EUR

2,87 % + 0,2 EUR

2,77 % + 0,2 EUR

V prípade platby kartou vydanou v krajinách mimo EÚ v inej mene ako EUR, budeme namiesto 0,2 EUR účtovať nasledujúce fixné poplatky v mene platby - 5 Kč, 0,25 USD, 0,20 GBP, 1,00 PLN, 70 HUF, 1,5 HRK, 1,00 RON, 2,10 NOK a 2,00 SEK.

Akceptácia platieb kartami vydanými mimo Európskeho hospodárskeho priestoru je spoplatnená jednorazovým poplatkom 11 000 Kč.

V súlade s nariadením Európskeho parlamentu a rady EÚ 2015/751 z 29. 4. 2015 o výmenných poplatkoch za kartové bankové transakcie ponúkame aj poplatky za platby kartou VISA, VISA Electron, MasterCard, Maestro v rozpadu Interchange ++. Cenník v rozpadu nájdete tu.
 

Sadzobník platobných terminálov

spoločnosti ComGate Payments, a.s. platný od 1. 12. 2020

POS platobný terminál je zariadenie, ktoré slúži pre bezhotovostné platby za prítomnosti Platiteľa kartou VISA, VISA Electron, Mastercard, Maestro, Diners, JCB, UnionPay, kartou vybraných prevádzkovateľov stravenkových systémov alebo aplikácií Google Pay a Apple Pay. Služba platieb na platobnom termináli zahŕňa ako prenájom, prípadne predaj zariadení, ako aj jeho prevádzku a realizáciu peňažných prevodov platieb platcu na bankový účet Klienta.

Základné sadzby

Mesačný objem transakcií

do 4 tis. EUR

4 - 20 tis. EUR

20 - 120 tis. EUR

Spotrebiteľské karty VISA a Mastercard vydané v EU

0,99 % + 0 EUR

0,89 % + 0 EUR

0,79 % + 0 EUR

Pre výpočet základnej sadzby sa objemy transakcií na platobných termináloch a na platobnej bráne sčítajú.

Spotrebiteľské karty VISA a Mastercard vydané v EÚ sú sú na účely tohto sadzobníka výhradne platobné karty, ktoré sú predmetom regulácie EÚ - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2015/751 o výmenných poplatkoch za kartové platobné transakcie. Tieto karty zahŕňajú všetky obvyklé debetné a kreditné karty vydávané občanom v Českej republike a ďalších krajinách EÚ. Do tejto skupiny nepatria napríklad stravovacie karty, predplatené platobné karty, platobné karty vydávané podnikateľom a firmám.

Prenájom platobného terminálu

Mesačný objem transakcií

do 4 tis. EUR

4 - 20 tis. EUR

20 - 120 tis. EUR

10 EUR

6 EUR

0 EUR

Výpočet hodnoty prenájmu platobného terminálu vychádza z objemu transakcií výhradne na platobných termináloch a prebieha za každý jeden mesiac zvlášť.

U viac ako jedného platobného terminálu je cena prenájmu stanovená výpočtom, kedy objem transakcií na všetkých platobných termináloch je vydelený počtom platobných terminálov v prenájme. Výsledná hodnota určuje pásmo pre poplatok za prenájom každého jedného platobného terminálu.

Stravovacie a benefitné karty

Mesačný objem transakcií

do 4 tis. EUR

4 - 20 tis. EUR

20 - 120 tis. EUR

Ticket Restaurant (Edenred), Chèque Déjeuner (Up Česká  republika)

1,80 % + 0 EUR

1,70 % + 0 EUR

1,60 % + 0 EUR

Naše stravenka (Lidl)

2,70 % + 0 EUR

2,60 % + 0 EUR

2,50 % + 0 EUR

Benefit Plus

5,20 % + 0 EUR

5,10 % + 0 EUR

5,00 % + 0 EUR

GastroCard (Sodexo), Gusto Karta

Sadzba podľa zmluvy medzi obchodníkom
a prevádzkovateľom stravenkového systému

Ostatné poplatky

Zrušenie služby

0 EUR

Prevod peňazí na bankový účet klienta denne

0 EUR

Zrušenie služby

0 EUR

SIM s dátovým tarifom, mesačný poplatok

4 EUR

Prenájom jedného platobného terminálu pre viac než jedného obchodníka, cena za mesiac za každého obchodníka

4 EUR

Refundácia (vrátenie peňazí Platiteľa na žiadosť klienta)

0,08 EUR

Chargeback (vynútené vrátenie peňažných prostriedkov Platiteľa na základe sťažnosti od Platcu)

40 EUR

Ostatné platobné karty

Mesačný objem transakcií

do 4 tis. EUR

4 - 20 tis. EUR

20 - 120 tis. EUR

Ostatné karty VISA a Mastercard vydané v EU
a platobné karty Diners, JCB, UnionPay

2,37 % + 0 EUR

2,27 % + 0 EUR

2,17 % + 0 EUR

Spotrebiteľské karty Visa a Mastercard vydané mimo EU

1,37 % + 0,2 EUR

1,27 % + 0,2 EUR

1,17 % + 0,2 EUR

Ostatné karty VISA a Mastercard vydané mimo EU

2,97 % + 0,2 EUR

2,87 % + 0,2 EUR

2,77 % + 0,2 EUR

V súlade s nariadením Európskeho parlamentu a rady EÚ 2015/751 z 29. 4. 2015 o výmenných poplatkoch za kartové bankové transakcie ponúkame aj poplatky za platby kartou VISA, VISA Electron, MasterCard, Maestro v rozpadu Interchange ++. Cenník v rozpadu nájdete tu.