Sadzobník platobnej brány

spoločnosti ComGate Payments, a.s. platný od 1. 10. 2021.

Platobná brána je služba, ktorá slúži  na realizáciu platieb za tovar a služby v prostredí internetu. Umožňuje platby kartou, platobnými tlačidlami bánk, odložené platby alebo platby na splátky. Platobná brána umožňuje platby v menách: CZK, EUR, PLN, HUF, USD, GBP, HRK, RON, NOK a SEK.

Na stanovenie základnej sadzby, mesačného poplatku a ostatných poplatkov sa objem transakcií na platobných termináloch a na platobnej bráne sčíta.

Základná sadzba

Mesačný objem transakcií

do 4 tis. EUR

4 - 12 tis. EUR

nad 12 tis. EUR

Spotrebiteľské karty VISA a Mastercard vydané v EÚ

0,99 %

+ 0 EUR

0,89 %

+ 0 EUR

0,79 %

+ 0 EUR

Spotrebiteľské karty VISA a Mastercard vydané v EÚ sú na účely tohto sadzobníka výhradne platobné karty, ktoré sú predmetom regulácie EÚ - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2015/751 o medzibankových poplatkoch za kartovú platobnú transakciu. Tieto karty zahŕňajú všetky obvyklé debetné a kreditné karty vydávané občanom v Českej republike a ďalších krajinách EÚ. Do tejto skupiny nepatria napríklad stravovacie karty, predplatené platobné karty, platobné karty vydané podnikateľom a firmám.

Správa platobnej brány

Mesačný objem transakcií

do 4 tis. EUR

4 - 12 tis. EUR

nad 12 tis. EUR

Mesačný poplatok

6 EUR

4 EUR

0 EUR

Ostatné poplatky

Zriadenie služby

0 EUR

Prevod peňazí na bankový účet klienta denne

0 EUR

Poplatok za prevod prostriedkov v EUR (SEPA platby)

0 EUR

Zrušenie platobnej brány

0 EUR

Platba 100 % čiastky platby na účet klienta a fakturácia poplatku raz do mesiaca (percento z transakcie)

0,1 %

Refundácia (vrátenie peňažných prostriedkov Platcu na žiadosť klienta)

0,08 EUR

Chargeback (vynútené vrátenie peňažných prostriedkov Platcovi na základe sťažnosti od Platcu) 

40 EUR

Ostatné platobné metódy

Mesačný objem transakcií

do 4 tis. EUR

4 - 12 tis. EUR

nad 12 tis. EUR

Odložená platba v Česku

0,59 % + 0 EUR

0,49 % + 0 EUR

0,39 % + 0 EUR

Online bankové prevody na Slovensku

1,25 % + 0,2 EUR

1,15 % + 0,2 EUR

1,05 % + 0,2 EUR

Online bankové prevody v Česku 0,99 % + 0 EUR 0,89 % + 0 EUR 0,79 % + 0 EUR

Online bankové prevody v Poľsku

1,25 % + 0,8 PLN

1,15 % + 0,8 PLN

1,05 % + 0,8 PLN

Spotrebiteľské karty VISA a Mastercard vydané mimo EÚ

2,37  % + 0,2 EUR

2,27 % + 0,2 EUR

2,17 % + 0,2 EUR

Ostatné karty VISA a Mastercard vydané v EÚ
a platobné karty Diners, JCB, UnionPay

2,37 % + 0 EUR

2,27 % + 0 EUR

2,17 % + 0 EUR

Ostatné karty VISA a Mastercard vydané mimo EÚ

2,97 % + 0,2 EUR

2,87 % + 0,2 EUR

2,77 % +0,2 EUR

V prípade platby kartou vydanej mimo EÚ v inej mene než EUR budeme miesto 0,2 EUR účtovať nasledujúci fixný poplatok v mene platby 5 CZK, 0,25 USD, 0,20 GBP, 1,00 PLN, 70 HUF, 1,5 HRK, 1,00 RON, 2,10 NOK a 2,00 SEK. Akceptácia platobných kariet vydaných mimo Európskeho hospodárskeho priestoru podlieha schváleniu.

V súladu s nariadením Európského parlamentu a rady EÚ 2015/751 zo dňa 29. 4. 2015 o medzibankových poplatkoch za kartovú bankovú transakciu ponúkame aj poplatky za platby kartou VISA, VISA Electron, MasterCard, Maestro a Interchange++. Sadzobník v rozpade nájdete tu.

Chcete sa spýtať? 

Sme online v pracovné dni od 08:00 do 20:00. Na Vaše otázky odpovieme obratom.

Ikona e-mail

poslať e-mail
podpora@comgate.sk

Ikona chat

zahájiť
online chat

Chcete sa spýtať? 

Sme online v pracovné dni od 08:00 do 20:00. Na Vaše otázky odpovieme obratom.

Ikona e-mail

poslať e-mail
podpora@comgate.sk