Projekty s podporou z fondov EÚ

Skupina Comgate je príjemcom dotácií z fondov Európskej únie. Nižšie uvádzame zoznam podporovaných projektov.

Projekt Pokročilá multikanálová detekcia Fraud pri finančných transakciách.

Príjemca: Comgate Payments, a.s.
Dotačný program: Operačný program Podnikanie a inovácie pre konkurencieschopnosť, program Proof of concept, Výzva III.
Registračné číslo: CZ.01.1.02 / 0.0 / 0.0 / 19_265 / 0021483
Obdobie realizácie: 1. 7. 2020 - 31. 12. 2021

Európska únia

Projekt Platobný systém spoločnosti Comgate Payments, a.s.

Príjemca: Comgate Payments, a.s.
Dotačný program: Operačný program Podnikanie a inovácie pre konkurencieschopnosť
Registračné číslo: CZ.01.4.04 / 0.0 / 0.0 / 16_076 / 0009413
Obdobie realizácie: 1. 8. 2017 - 30. 9. 2019

Európska únia

Projekt eFakturace, elektronickej archivácie a platieb

Príjemca: Comgate Payments, a.s.
Dotačný program: OPPI, ICT v podnikoch - Výzva III
Registračné číslo: 2.2 ITS03 / 640
Obdobie realizácie: 1. 12. 2013 - 30. 6. 2015

Európska únia

Inovácia transakčného a billingového systému

Príjemca: AGMO, a.s.
Dotačný program: OPPI, ICT v podnikoch - Výzva III
Registračné číslo: 2.2 ITP03 / 182
Obdobie realizácie: 1. 8. 2011 - 31. 12. 2013

Európska únia