Vyberte si svoju tarifu

Vyberte si svoju tarifu podľa toho, či začínate, alebo ste už zabehnutý obchodník, ale aj podľa toho, či preferujete jednoduchosť, alebo podrobné ceny podľa typu platieb. Peniaze posielame na ľubovoľný bankový účet denne a zdarma. Pri ukončení zmluvy neúčtujeme žiadne sankcie ani poplatky.

Start


6 mesiacov 
zdarma

Tarifa pre začínajúcich obchodníkov, ktorí v minulosti nevyužívali platbu kartou.

Easy


0,9 % + 0,04 EUR

Jedna sadzba pre všetky platobné metódy. Platby kartou, bankovým prevodom, na tretiny alebo na splátky.

Profi


0,65 % + 0,3 EUR

Rôzné výšky poplatkov podľa platobných metód. Pre obchody s mesačným objemom platieb nad 4 tis. EUR.

Porovnanie taríf

V tabuľke nájdete porovnanie všetkých poplatkov jednotlivých taríf platobnej brány.

Start
Tarif pre začínajúcich obchodníkov, ktorí v minulosti nevyužívali platby kartou.

Easy
Prehľadný tarif, ktorý ponúka jednu sadzbu pre všetky platobné metódy.

Profi
Hodí sa prevažne väčším obchodníkom, ktorí preferujú ceny podľa typu platby.

Platobné karty Visa, Mastercard vrátane Google Pay a Apple Pay

debetné a kreditné spotrebiteľské vydané v EÚ zdarma
transakce do 2 tis. EUR měsíčně po dobu
6 měsíců, následně
dle tarifu Easy

0,9 % + 0,04 EUR

0,65 % + 0,03 EUR

podnikateľské a ostatné vydané v EÚ

1,95 % + 0,03 EUR

debetné a kreditné spotrebiteľské vydané mimo EÚ

2,55 % + 0,12 EUR

podnikateľské a ostatné vydané mimo EÚ

3,20 % + 0,12 EUR

Bankové prevody

na Slovensku

0,9 % + 0,04 EUR

0,9 % + 0,04 EUR

0,39 % + 0,15 EUR

v Čechách

0,65 % + 0 Kč

v Poľsku

0,99 % + 0,5 PLN

Nákup ihneď, platba neskôr v Čechách

Odložené platby - Twisto, Skip Pay, Platím pak

0,9 % + 0,04 EUR

0,9 % + 0,04 EUR

0,39 % + 0 EUR

Platby na tri splátky - Twisto, Skip Pay

1,89 % + 0 EUR

Platby na splátky - Cofidis

0 % + 0 EUR

Ostatné poplatky

Prevádzka platobnej brány, mesačný poplatok zadarmo po dobu
6 mesiacov, následne
podľa tarify Easy

zadarmo alebo 4 EURZadarmo pre mesačný objem transakcií vyšší ako 4 000 EUR. V prípade nižšieho objemu transakcií je mesačný poplatok 4 EUR.

zadarmo alebo 8 EURZadarmo pre mesačný objem transakcií vyšší ako 4 000 EUR. V prípade nižšieho objemu transakcií je mesačný poplatok 8 EUR.

Zriadenie brány

zadarmo

zadarmo zadarmo

Prevod peňazí na bankový účet klienta denne

Zrušenie služby

Refundáciavrátenie peňažných prostriedkov Platitelia na žiadosť Klienta

0,08 EUR 0,08 EUR 0,08 EUR

Chargebackvynútené vrátenie peňazí na základe sťažnosti Platiteľa

40 EUR 40 EUR 40 EUR
Sadzobníky taríf Start (pdf) Easy (pdf) Profi (pdf)

Pokiaľ u klienta na tarife Easy bude významný objem platieb, to je viac ako 30%, inými ako spotrebiteľskými kartami vydanými v EÚ, môže Comgate zmeniť tarifu klienta z Easy na Profi. Mesačný poplatok za prevádzku platobnej brány zostáva zachovaný z tarify Easy. K zmene tarify môže dôjsť vždy k začiatku mesiaca. O takomto kroku bude klient informovaný s predstihom.

Vyberte si svoju tarifu

Vyberte si svoju tarifu podľa toho, či začínate, alebo ste už zabehnutý obchodník, ale aj podľa toho, či preferujete jednoduchosť, alebo podrobné ceny podľa typu platieb. Peniaze posielame na ľubovoľný bankový účet denne a zdarma. Pri ukončení zmluvy neúčtujeme žiadne sankcie ani poplatky.

Start


6 mesiacov 
zdarma

Tarifa pre začínajúcich obchodníkov, ktorí v minulosti nevyužívali platbu kartou.

Easy


0,9 % + 0,04 EUR

Jedna sadzba pre všetky typy platobných kariet bez ohľadu na to, či sú súkromné, podnikateľské, vydané v EÚ alebo inde.

Profi


0,65 % + 0,03 EUR

Rôzné výšky poplatkov podľa platobných metód. Pre obchody s mesačným objemom platieb nad 4 tis EUR.

Porovnanie taríf

V tabuľke nájdete porovnanie všetkých poplatkov jednotlivých taríf platobných terminálov.

Start
Tarif pre začínajúcich obchodníkov, ktorí v minulosti nevyužívali platby kartou.

Easy
Prehľadná tarifa, ktorá ponúka jednu sadzbu pre všetky typy platobných kariet.

Profi
Hodí sa prevažne väčším obchodníkom, ktorí preferujú ceny podľa typu karty.

Platobné karty Visa, Mastercard vrátane Google Pay a Apple Pay

debetné a kreditné spotrebiteľské vydané v EÚ zdarma
transakce do 2 tis. EUR měsíčně po dobu
6 měsíců, následně
dle tarifu Easy

0,9 % + 0,04 EUR

0,65 % + 0,03 EUR

podnikateľské a ostatné vydané v EÚ

1,95 % + 0,03 EUR

debetné a kreditné spotrebiteľské vydané mimo EÚ

1,15 % + 0,12 EUR

podnikateľské a ostatné vydané mimo EÚ

2,90 % + 0,12 EUR

Stravenkové karty

Ticket Restaurant (Edenred)

0,9 % + 0,04 EUR

0,9 % + 0,04 EUR

1,60 % + 0 EUR

Chèque Déjeuner (Up Česká republika)

1,60 % + 0 EUR

Naše stravenka (Lidl)

2,50 % + 0 EUR

Benefit Plus

0,9 % + 0,04 EUR

0,9 % + 0,04 EUR

5,00 % + 0 EUR

Ostatné poplatky

Prevádzka služby, mesačný poplatok

zadarmo zadarmo

zadarmo alebo 8 EURZadarmo pre mesačný objem transakcií vyšší ako 4 000 EUR. V prípade nižšieho objemu transakcií je mesačný poplatok 8 EUR.

Prenájom platobného terminálu, mesačný poplatok zadarmo po dobu
6 mesiacov, následne
podľa tarify Easy

zadarmo alebo 7,9 EURZadarmo pre mesačný objem transakcií vyšší ako 4 000 EUR. V prípade nižšieho objemu transakcií je poplatok za prenájom terminálu 7,9 EUR.

zadarmo alebo 7,9 EURZadarmo pre mesačný objem transakcií vyšší ako 4 000 EUR. V prípade nižšieho objemu transakcií je poplatok za prenájom terminálu 7,9 EUR.

SIM s datovou tarifou, mesačný poplatok 3 EUR 3 EUR 3 EUR
Inštalácia terminálu zadarmo zadarmo zadarmo
Prevod peňazí na bankový účet klienta denne zadarmo zadarmo zadarmo
Zrušenie služby

zadarmo

zadarmo zadarmo

Refundáciavrátenie peňažných prostriedkov Platitelia na žiadosť Klienta

0,08 EUR 0,08 EUR 0,08 EUR

Chargebackvynútené vrátenie peňazí na základe sťažnosti Platiteľa

40 EUR 40 EUR 40 EUR
Sadzobníky taríf Start (pdf) Easy (pdf) Profi (pdf)

Pokiaľ u klienta na tarife Easy bude významný objem platieb, to je viac ako 30%, inými ako spotrebiteľskými kartami vydanými v EÚ, môže Comgate zmeniť tarifu klienta z Easy na Profi. Mesačný poplatok za prevádzku platobnej brány zostáva zachovaný z tarify Easy. K zmene tarify môže dôjsť vždy k začiatku mesiaca. O takomto kroku bude klient informovaný s predstihom.