Poplatky v režime Interchange++

Kartová spoločnosť

Vydané v

Typ karty

Medzibankový poplatok

Poplatok kartovej spoločnosti

Poplatok za spracovanie

% Fix (EUR)
VISA CZ

debetná

0,20% 0,0256 0,12% 0,50%

kreditná

0,30% 0,0256 0,12% 0,50%
business 1,6%* 0,036 0,12% 0,50%
EU

debetná

0,20% 0,036 0,12% 0,50%

kreditná

0,30% 0,036 0,12% 0,50%
business 1,35%* 0,036 0,12% 0,50%
mimo EU

debetná

1,15% 0,13 1,12% 0,50%

kreditná

1,50% 0,13 1,12% 0,50%

business

2,00% 0,13 1,12% 0,50%
Mastercard CZ

debetná

0,20% 0,0328 0,19% 0,50%

kreditná

0.30% 0,0328 0,19% 0,50%
business 1,45%* 0,0328 0,19% 0,50%
EU

debetná

0,20% 0,0328 0,29% 0,50%

kreditná

0.30% 0,0328 0,29% 0,50%
busiiness 1,25%* 0,0328 0,29% 0,50%
mimo EU

debetná

1,15% 0,182 0,69% 0,50%

kreditná

1,15% 0,182 0,69% 0,50%
business 1,50% 0,182 0,69% 0,50%
Diners Club, JCB 1,80%

0,50%

*Uvedené sadzby sú orientačné. Presná výška je určovaná kartovými spoločnosťami a závisí od typu karty a výšky transakcie.

Táto tabuľka neobsahuje úplný výpočet sadzieb medzibankových poplatkov. Ten je verejne dostupný na stránkach platobných asociácií VISA a Mastercard. Spoločnosť Comgate Payments, a.s. v prípade účtovania poplatkov v rozpade Interchange ++ aplikuje príslušné platné sadzby podľa úplných sadzobníkov asociácií VISA a Mastercard. Sadzby sa líšia najmä podľa typu platobnej karty a regiónu, v ktorom bola platobná karta vydaná. Poplatok v rozpade Interchange ++ je alternatívou ku kumulovanej sadzbe pre platby kartou.

Vaše platby sú v bezpečí

Registrácia v Národnej banke SK

Licencia Platobnej inštitúcie ČNB

Certifikovaný partner VISA a Mastercard

Certifikácia PCI DSS Level 1

Chránené systémom Cloudflare

Služby poskytujeme už 20 rokov