Podmienky kampane Česko platí kartou

V rámci kampane Česko platí kartou ponúkame mimoriadne podmienky služieb Platobnej brány a Platobných terminálov pre menšie a začínajúcich podnikateľov, príspevkové organizácie či úrady. Cieľom kampane je podporiť rozšírenie bezhotovostných platieb ponukou nulových poplatkov pre prvých 6 mesiacov vybraných platobných služieb.

Kampaň Česko platí kartou je iniciatívou Ministerstva priemyslu a obchodu Českej republiky, kartových spoločností VISA a Mastercard a rady ďalších subjektov vymenovaných na internetových stránkach iniciatívy www.ceskoplatikartou.cz.

Podmienky kampane Česko platí kartou (ďalej len Podmienky kampane) vymedzujú podmienky poskytovania platobných služieb spoločnosti ComGate Payments, a.s. v rámci kampane Česko platí kartou, ktoré sú odlišné od Obchodných podmienok a Sadzobníka v štandardnom režime poskytovania platobných služieb. Vo všetkých prípadoch, ktoré nie sú vymenované v týchto podmienkach kampane platia štandardné ustanovenia Zmluvy, Obchodných podmienok a Sadzobníka platobnej brány a Sadzobníka platobných terminálov spoločnosti ComGate Payments.

Tieto podmienky kampane sú určené pre OSVČ, podnikateľov, firmy, príspevkové organizácie či úrady so sídlom v Českej republike, ktoré:

  • v uplynulých 12 mesiacoch neprijímali karty
  • umiestni nálepkov VISA a logo kampane Česko platí kartou v priestoroch predajne v prípade platobného terminálu
  • umiestnenie logo VISA a logo kampane Česko platí kartou na e-shope v prípade platobnej brány

Obchodné podmienky

prvých 6 kalendárnych mesiacov

mesačný poplatok za službu Platobná brána

0 EUR

mesačný poplatok za službu Platobný terminál

0 EUR

transakčný poplatok za platby kartou pre prvých 2 tis. kč / mes.

0 EUR

transakčný poplatok za platby kartou nad rámec prvých 2 tis. kč / mes.

podľa Sadzobníka

Po skončení 6 mesačného obdobia, po ktoré platia Podmienky kampane, automaticky dôjde k prechodu na štandardné podmienky poskytovania platobných služieb podľa Sadzobníka platobnej brány a Sadzobníka platobných terminálov, ktorý je verejne dostupný na stránkach www.comgate.cz.

Poskytovateľ platobných služieb si vyhradzuje právo kedykoľvek túto kampaň zmeniť alebo ukončiť. Informácie o zmene alebo odvolaní tejto kampane bude zverejnená na webových stránkach poskytovateľa www.comgate.cz, a to najneskôr 7 kalendárnych dní pred účinnosťou zmeny alebo ukončením tejto kampane.

Podmienky kampane platia do 31. marca 2022. To znamená, že marec 2022 je posledný mesiac, v ktorom je možné v rámci kampane začať akceptáciu platieb.

V Hradci Králové 28. 6. 2021

ComGate Payments