Prieskum e-commerce: Obchodníci hodnotia vianočnú sezónu pozitívne

Ako sa obchodníkom v českom a slovenskom e-commerce vydarila vianočná sezóna? S čím sa potýkali a aké mali tržby v porovnaní s minulosťou? Čo očakávajú od roku 2023? Na tieto aj ďalšie témata sa zameriava povianočný prieskum medzi klientmi Comgate s platobnou bránou.

V povianočnom prieskume sme oslovili českých a slovenských klientov s platobnou bránou Comgate. Zamerali sme sa na vyhodnotenie vianočnej sezóny z pohľadu tržieb, na prekážky, s ktorými sa behom nej obchodníci potýkali. Medzi témata dotazníku sú aj okruhy týkajúce sa výhľadu na rok 2023. Detailný rozbor a štruktúru odpovedí nájdete nižšie.

Zoznam otázok prieskumu:

Odpovede s komentárom

Aká bola vianočná sezóna 2022 po stránke tržieb?

Hneď pohľad na prvý graf je veľmi optimistický. Pre necelé dve tretiny obchodníkov bola vianočná sezóna z pohľadu tržieb lepšia alebo podobná v porovnaní s minulým rokom, čož s ohľadom na okolnosti (inflácia, rast cien energií, pokles e-commerce…) môžeme označiť za veľmi príjemné prekvapenie.

Aká bola vianočná sezóna 2022 po stránke tržieb?

Miera medziročného zlepšenia je dokonca vyššia, než ako ju obchodníci predvídali v predvianočnom prieskume e-commerce. V grafe zo septembra minulého roku vidíme, že rast očakávalo 21,7 % respondentov, januárový graf (hore) ukazuje, že vyššie tržby zaznamenalo 36,6 % obchodníkov.

 

Ako sa podľa vás bude vyvíjať vianočná sezóna 2022 v porovnaní s rokom 2021

dáta zo septembra 2022

Keď sa vrátime k aktuálnym dátam a pozrime sa na vyhodnotenie vianočnej sezóny v rozčlenení na segmenty, vidíme zaujímavú deliacu linku – medziročný rast sa týkal predovšetkým segmentov s nevyhnutným tovarom: potravín, kozmetiky a zdravia, služieb. Naopak, pri zvyšnom tovare je vyšší pomer obchodníkov, ktorí hlásia medziročný pokles. Môžeme sa dohadovať, že tento rozdiel ilustruje zmenu v správaní spotrebiteľov.

Ako dopadlo medziročné porovnanie tržieb za 4Q 2022 a 4Q 2021?

Na prvú otázku prieskumu nadväzuje konkrétnejší pohľad na medziročné porovnanie. Aj to vychádza optimisticky – tretina respondentov zaznamenala vyššie tržby, štrnástim percentám obchodníkov vzrástli o viac než 30 %.

Tiež pri tomto detailnom pohľadu na štvrtý kvartál platí, že najúspešnejší boli segmenty s nezbytným nevyhnutným tovarom. Potraviny, kozmetika a zdravie a služby sa na celkovom pozitívnom vyznení grafu podieľajú najvýraznejšie.

Ako dopadlo medziročné porovnanie tržieb za 4Q 2022 a 4Q 2021?

Zaznamenali ste posun v začiatku vianočných nákupov?

Ďalšia časť prieskumu sa zamerala na časový priebeh vianočnej sezóny. Tá podľa niektorých ukazateľov začala neskôr než v minulosti, zákazníci s väčšími nákupmi pred koncom roku váhali. Respondenti prieskumu tento trend nezaznamenali, v menšej miere sa v segmentovom rozdelení prejavil iba u štyroch druhov tovaru.

Zaznamenali ste posun v začiatku vianočných nákupov?

Stalo sa vám, že v priebehu vianočnej sezóny minuli niektoré kategórie tovaru?

Otázka, ktorá sa zamerala na zásobovanie, ukazuje, že takmer dve tretiny obchodníkov odhadli prípravu na vianočnú sezónu správne a tovaru mali dostatok. Tretina respondentov vypredala už behom sezóny a necelá štvrtina percenta hlási veľké problémy s nedostatkom tovaru.

Stalo sa vám, že v priebehu vianočnej sezóny minuli niektoré kategórie tovaru?
Len pre porovnanie sa môžeme vrátiť k predvianočnému prieskumu a otázke týkajúcej sa plánom na predzásobenie – na jeseň drtivá väčšina obchodníkov doplňovala sklady podobne ako v minulých rokoch alebo v priebehu roku.
Plánujete sa predzásobiť tovarom pred vianočnou sezónou?
dáta zo septembra 2022

V segmentovom pohľade na odpovede týkajúcich sa stavu zásob vidíme vyrovnané rozloženie odpovedí. Z logických dôvodov sa vymyká segment nehmotného tovaru a služieb.

Čo boli najväčšie výzvy vianočnej sezóny 2022?

Celkové ohliadnutie za vianočnou sezónou vyznieva pozitívne, obchodníci sa však behom nej museli potýkať s problémami. Zo všetkých odpovedí vyčnievajú tri hlavné výzvy – rast cien u dodávateľov a pokles dopytu na strane kupujúcich, o niečo menej výrazná potom efektivita výdajov na marketing.

Čo boli najväčšie výzvy vianočnej sezóny 2022?
To, že najvýraznějšiou výzvou bol rast cien u dodávateľov, nie je prekvapením. Trend nadväzuje na predvianočný prieskum, v ktorom obchodníci označili zdražovanie ako najväčšiu ťažkosť na strane dodávateľov.
Zaznamenávate problémy u dodávateľov tovaru?
dáta zo septembra 2022

Aký je váš výhľad tržieb do roku 2023?

V nadväznosti na vydarenú vianočnú sezónu nie je prekvapením, že výhľad respondentov prieskumu na rok 2023 je v celku optimistický. Bezmála 40 % obchodníkov očakáva rast tržieb minimálne o 15 %, takmer polovica ich odhaduje, že zostane na rovnakej úrovni v porovnaní s minulým rokom.

Aký je váš výhľad tržieb do roku 2023?
Ak porovnávame aktuálne dáta s tým, ako respondenti prieskumu očakávali rok 2023 pred štyrmi mesiacmi, vidíme isté rozdiely. Obdobné tržby v septembri očakávala viac než polovica obchodníkov (57 %), pokles (prípadne ukončenie činnosti) sa obávala približne pätina. V súčte približne 37 % respondentov predpovedalo výrazný nárast tržieb alebo plánovalo expanziu do ďalších krajín a segmentov.
Aký je váš pohľad na rok 2023 v poronaní s odhadom roku 2022?
dáta zo septembra 2022

Pri segmentovom pohľade na ročný výhľad môžeme obchodníkov rozdeliť na niekoľko typov podľa miery optimizmu. Segmenty potravín, zábavy, kníh a hudby alebo kozmetiky a zdravia sú prevažne optimistické. V elektronike, chovateľských potrebách a móde značná časť obchodníkov očakáva zotrvalý stav. Segmenty ako auto-moto, šport a outdoor, domácnosť, nábytok, hobby potreby a stavebniny alebo tovar pre deti zase vykazujú pomerne výrazné rozdelenie medzi optimistov a pesimistov.

Čo budú podľa vás najväčšie výzvy roku 2023?

Pokiaľ ide o očakávanie smerom do roku 2023, obchodníci si vo veľkej miere uvedomujú, že sa budú musieť vysporiadať so stúpajúcimi prevádzkovými výdajmi. Hľadanie ciest k úsporám v prevádzke zmieňuje ako najväčšiu výzvu cez 70 % respondentov.

Čo budú podľa vás najväčšie výzvy roku 2023?

Čo vnímate ako najväčšie hrozby alebo príležitosti?

Hoci hlavným motívom druhej polovice uplynulého roku v prieskumoch bol rast cien na strane dodávateľov, v roku 2023 sa obchodníci ešte viac obávajú správania zákazníkov. Tí by v ich očiach mohli začať ešte viac šetriť a obmedzovať dopyt.

Čo vnímate ako najväčšie hrozby alebo príležitosti?

Záver

Povianočný prieskum medzi obchodníkmi v e-commerce ukazuje, že napriek zložitej ekonomickej situácii si respondenti dokážu poradiť a hlavná sezóna minulého roku bola pre väčšinu z nich pozitívny. Tiež vo výhľade na rok 2023 si udržujú opatrný optimizmus. V jeho rámci si uvedomujú, že sa môže meniť správanie kupujúcich, a zároveň budú musieť dbať na efektivitu vlastnej prevádzky.

Na záver bysme vás radi požiadali o spätnú väzbu.

Boli pre vás dáta z prieskumu prínosné?

Budete sa chcieť zúčastniť podobného prieskumu v budúcnosti? Pokiaľ áno, zadajte prosím e-mail.