Prieskum e-commerce: Obchodníci hodnotia vianočnú sezónu pozitívne

Ako sa obchodníkom v českom a slovenskom e-commerce vydarila vianočná sezóna? S čím sa potýkali a aké mali tržby v porovnaní s minulosťou? Čo očakávajú od roku 2023? Na tieto aj ďalšie témata sa zameriava povianočný prieskum medzi klientmi Comgate s platobnou bránou.

V povianočnom prieskume sme oslovili českých a slovenských klientov s platobnou bránou Comgate. Zamerali sme sa na vyhodnotenie vianočnej sezóny z pohľadu tržieb, na prekážky, s ktorými sa behom nej obchodníci potýkali. Medzi témata dotazníku sú aj okruhy týkajúce sa výhľadu na rok 2023. Detailný rozbor a štruktúru odpovedí nájdete nižšie.

infografika průzkum

Zoznam otázok prieskumu:

  1. Aká bola vianočná sezóna 2022 po stránke tržieb?

  2. Ako dopadlo medziročné porovnanie tržieb za 4Q 2022 a 4Q 2021?

  3. Zaznamenali ste posun v začiatku vianočných nákupov?

  4. Stalo sa vám, že sa v priebehu vianočnej sezóny minuli niektoré kategórie tovaru?

  5. Čo boli najväčšie výzvy vianočnej sezóny 2022?

  6. Aký je váš výhľad tržieb do roku 2023?

  7. Čo budú podľa vás najväčšie výzvy roku 2023?

  8. Čo vnímate ako najväčšie hrozby alebo príležitosti?

Odpovede s komentárom

Aká bola vianočná sezóna 2022 po stránke tržieb?

Hneď pohľad na prvý graf je veľmi optimistický. Pre necelé dve tretiny obchodníkov bola vianočná sezóna z pohľadu tržieb lepšia alebo podobná v porovnaní s minulým rokom, čož s ohľadom na okolnosti (inflácia, rast cien energií, pokles e-commerce…) môžeme označiť za veľmi príjemné prekvapenie.

Jaká byla vánoční sezóna 2022 po stránce tržeb?

Miera medziročného zlepšenia je dokonca vyššia, než ako ju obchodníci predvídali v predvianočnom prieskume e-commerce. V grafe zo septembra minulého roku vidíme, že rast očakávalo 21,7 % respondentov, januárový graf (hore) ukazuje, že vyššie tržby zaznamenalo 36,6 % obchodníkov.

Jak se podle vás bude vyvíjet vánoční sezóna 2022 ve srovnání s rokem 2021?

dáta zo septembra 2022

Keď sa vrátime k aktuálnym dátam a pozrime sa na vyhodnotenie vianočnej sezóny v rozčlenení na segmenty, vidíme zaujímavú deliacu linku – medziročný rast sa týkal predovšetkým segmentov s nevyhnutným tovarom: potravín, kozmetiky a zdravia, služieb. Naopak, pri zvyšnom tovare je vyšší pomer obchodníkov, ktorí hlásia medziročný pokles. Môžeme sa dohadovať, že tento rozdiel ilustruje zmenu v správaní spotrebiteľov.

Jaká byla vánoční sezóna 2022 po stránce tržeb? Segmenty

Ako dopadlo medziročné porovnanie tržieb za 4Q 2022 a 4Q 2021?

Na prvú otázku prieskumu nadväzuje konkrétnejší pohľad na medziročné porovnanie. Aj to vychádza optimisticky – tretina respondentov zaznamenala vyššie tržby, štrnástim percentám obchodníkov vzrástli o viac než 30 %.

Tiež pri tomto detailnom pohľadu na štvrtý kvartál platí, že najúspešnejší boli segmenty s nezbytným nevyhnutným tovarom. Potraviny, kozmetika a zdravie a služby sa na celkovom pozitívnom vyznení grafu podieľajú najvýraznejšie.

Jak dopadlo meziroční srovnání tržeb za 4Q 2022 a 4Q 2021?

Zaznamenali ste posun v začiatku vianočných nákupov?

Ďalšia časť prieskumu sa zamerala na časový priebeh vianočnej sezóny. Tá podľa niektorých ukazateľov začala neskôr než v minulosti, zákazníci s väčšími nákupmi pred koncom roku váhali. Respondenti prieskumu tento trend nezaznamenali, v menšej miere sa v segmentovom rozdelení prejavil iba u štyroch druhov tovaru.

Zaznamenali jste posun v začátku vánočních nákupů?
Zaznamenali jste posun v začátku vánočních nákupů? Segmenty

Stalo sa vám, že v priebehu vianočnej sezóny minuli niektoré kategórie tovaru?

Otázka, ktorá sa zamerala na zásobovanie, ukazuje, že takmer dve tretiny obchodníkov odhadli prípravu na vianočnú sezónu správne a tovaru mali dostatok. Tretina respondentov vypredala už behom sezóny a necelá štvrtina percenta hlási veľké problémy s nedostatkom tovaru.

Stalo se vám, že v průběhu vánoční sezóny došly některé kategorie zboží?

Len pre porovnanie sa môžeme vrátiť k predvianočnému prieskumu a otázke týkajúcej sa plánom na predzásobenie – na jeseň drtivá väčšina obchodníkov doplňovala sklady podobne ako v minulých rokoch alebo v priebehu roku.

Plánujete se předzásobit zbožím před vánoční sezónou?

dáta zo septembra 2022

Stalo se vám, že v průběhu vánoční sezóny došly některé kategorie zboží? Segmenty

V segmentovom pohľade na odpovede týkajúcich sa stavu zásob vidíme vyrovnané rozloženie odpovedí. Z logických dôvodov sa vymyká segment nehmotného tovaru a služieb.

Čo boli najväčšie výzvy vianočnej sezóny 2022?

Celkové ohliadnutie za vianočnou sezónou vyznieva pozitívne, obchodníci sa však behom nej museli potýkať s problémami. Zo všetkých odpovedí vyčnievajú tri hlavné výzvy – rast cien u dodávateľov a pokles dopytu na strane kupujúcich, o niečo menej výrazná potom efektivita výdajov na marketing.

Co byly největší výzvy vánoční sezóny 2022?

To, že najvýraznějšiou výzvou bol rast cien u dodávateľov, nie je prekvapením. Trend nadväzuje na predvianočný prieskum, v ktorom obchodníci označili zdražovanie ako najväčšiu ťažkosť na strane dodávateľov.

Zaznamenáváte obtíže u dodavatelů zboží?

dáta zo septembra 2022

Aký je váš výhľad tržieb do roku 2023?

V nadväznosti na vydarenú vianočnú sezónu nie je prekvapením, že výhľad respondentov prieskumu na rok 2023 je v celku optimistický. Bezmála 40 % obchodníkov očakáva rast tržieb minimálne o 15 %, takmer polovica ich odhaduje, že zostane na rovnakej úrovni v porovnaní s minulým rokom.

Jaký je váš výhled tržeb do roku 2023?

Ak porovnávame aktuálne dáta s tým, ako respondenti prieskumu očakávali rok 2023 pred štyrmi mesiacmi, vidíme isté rozdiely. Obdobné tržby v septembri očakávala viac než polovica obchodníkov (57 %), pokles (prípadne ukončenie činnosti) sa obávala približne pätina. V súčte približne 37 % respondentov predpovedalo výrazný nárast tržieb alebo plánovalo expanziu do ďalších krajín a segmentov.

Jaký je váš výhled na rok 2023 v porovnání s odhadem roku 2022?

dáta zo septembra 2022

Pri segmentovom pohľade na ročný výhľad môžeme obchodníkov rozdeliť na niekoľko typov podľa miery optimizmu. Segmenty potravín, zábavy, kníh a hudby alebo kozmetiky a zdravia sú prevažne optimistické. V elektronike, chovateľských potrebách a móde značná časť obchodníkov očakáva zotrvalý stav. Segmenty ako auto-moto, šport a outdoor, domácnosť, nábytok, hobby potreby a stavebniny alebo tovar pre deti zase vykazujú pomerne výrazné rozdelenie medzi optimistov a pesimistov.

Jaký je váš výhled tržeb do roku 2023? Segmenty

Čo budú podľa vás najväčšie výzvy roku 2023?

Pokiaľ ide o očakávanie smerom do roku 2023, obchodníci si vo veľkej miere uvedomujú, že sa budú musieť vysporiadať so stúpajúcimi prevádzkovými výdajmi. Hľadanie ciest k úsporám v prevádzke zmieňuje ako najväčšiu výzvu cez 70 % respondentov.

Co budou podle vás největší výzvy roku 2023?

Čo vnímate ako najväčšie hrozby alebo príležitosti?

Hoci hlavným motívom druhej polovice uplynulého roku v prieskumoch bol rast cien na strane dodávateľov, v roku 2023 sa obchodníci ešte viac obávajú správania zákazníkov. Tí by v ich očiach mohli začať ešte viac šetriť a obmedzovať dopyt.

Co vnímáte jako největší hrozby nebo příležitosti?

Záver

Povianočný prieskum medzi obchodníkmi v e-commerce ukazuje, že napriek zložitej ekonomickej situácii si respondenti dokážu poradiť a hlavná sezóna minulého roku bola pre väčšinu z nich pozitívny. Tiež vo výhľade na rok 2023 si udržujú opatrný optimizmus. V jeho rámci si uvedomujú, že sa môže meniť správanie kupujúcich, a zároveň budú musieť dbať na efektivitu vlastnej prevádzky.

Na záver bysme vás radi požiadali o spätnú väzbu.

Boli pre vás dáta z prieskumu prínosné?

Budete sa chcieť zúčastniť podobného prieskumu v budúcnosti? Pokiaľ áno, zadajte prosím e-mail.