Lepšie a férové ​​obchodné podmienky na platobnej bráne

Jar 2019 prináša nové ceny za používanie platobnej brány aj platobného terminálu Comgate. Percento z transakcií je 0,99% alebo menej, podľa skutočného mesačného objemu transakcií na platobnej bráne a platobnom terminále. Navyše sme zrušili fixné poplatky z transakcií na platobnej bráne. Aktivácia platobnej brány je novo zadarmo.

Je nám jasné, že váš úspech znamená aj náš úspech. Proste a jednoducho sa vaša sadzba na platobnej bráne bude automaticky meniť podľa objemu transakcií, ktoré v danom mesiaci na bráne budete realizovať.

  • Pri objeme transakcií do 100 tis. kč / mes. Je nová sadzba z transakcií 0,99% a poplatok za správu 149 kč / mes.

  • Pri objeme 100 - 500 tis. kč / mes. Je sadzba z transakcií 0,89% a poplatok za správu 99 kč / mes.

  • Pre objem 500 tis. - 3 mil. kč / mes. Je sadzba z transakcií 0,79% a správa platobnej brány je zdarma.

Ako to bude fungovať?

Aby sme mohli na konci každého mesiaca stanoviť percento z transakcií na platobnej bráne podľa ich skutočného objemu, zaviedli sme nový spôsob účtovania. Priebežne budeme aplikovať sadzbu 0,99% z transakcie a po skončení mesiaca vám zašleme bonus zodpovedajúci sadzbe podľa realizovaného objemu. Napríklad pri mesačnom objeme transakcií na platobnej bráne 650 tis. kč vám po skončení mesiaca pošleme bonus vo výške 0,2% z dosiahnutého objemu transakcií.

Pre stanovenie sadzby sa objemy transakcií na platobnej bráne a platobných termináloch sčítajú. Tým, že u nás budete mať ako platobnú bránu, tak aj platobné terminály, ušetríte na oboch platobných metódach.

Tím Comgate