Platobná brána Exactly.cz ukončila činnosť. E-shopy hľadajú rýchlu náhradu.

Klienti platobnej brány Excatly.cz dňa 27. januára 2021, ztratili možnosť přijímat platby kartou. K ukončeniu činnosti platobnej brány došlo bez varovania zo dňa na deň. Dôvod ukončenia činnosti nie je známy. Na doméne excatly.cz je pouze bíla stránka bez jakýchkoli informací. Prevádzkovateľ platobnej brány v ČR bola spoločnosť ORANGETRUST s.r.o. 

Dôvodom náhleho ukončenia činnosti brány Excatly.cz nie sú známe. Vieme, že spoločnosti ORANGETRUST s.r.o. v roku 2019 bola udelená pokuta vo výške 1 mil kč od Finančného analytického útvaru (FAÚ) ktorý vydal Rozhodnutie o priestupku Podľa verejného prístupového rozhodnutia o priestupku sa jednalo o pochybenie pri plnení povinnosti zákona č. 253/2008 Sb., o niektorých opatreniach proti legalizácií výnosu z trestnej činnosti a financovaniu terorizmu.

 Podľa aktuálnych záznamov na stránkach Českej národnej banky je spoločnosť ORANGETRUST s.r.o. stále vedená medzi vydavateľmi elektronických peňazí malého rozsahu. Vzhľadom k charakteru oprávnenia - “vydavateľ elektronických peňazí”, namiesto “platobná inštitúcia” nie je zrejme, či prostriedky e-shopu z predchádzajúcich realizovaných transakcií budú odoslané na účet e-shopov. 

Ako už bolo spomenuté v úvodu, nevieme presny dôvod náhleho ukončenia činnosti platobnej brány exactly.cz. V najbližších dňoch budeme očakávať oficiálneho stanovisko spoločnosti ORANGETRUST s.r.o., prípadne informácie zo strany Českej národnej banky, FAU či inú vysvetľujúcu zprávu. 

Spoločnosť ComGate Payments, a.s ponúka pre všetkých klientov spoločnosti ORANGETRUST s.r.o. urýchlenú aktiváciu platobnej brány.

Významne sme posilnili náš tím pre spracovanie ponúk od záujemcov o platobnú bránu ComGate, aby sme bez oneskorenia zvládali zvýšený záujem o platobné služby.